Ulrika Hasselgren

medium_ulrika_hasselgren_b-w_1.jpgCzłonek zarządu Eurosif, a także dyrektor generalny i współzałożyciel Ethix SRI Advisors. Od 1999 roku doradza inwestorom instytucjonalnym w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania. W 2000 roku, obejmując obecne stanowisko, współpracowała ze szwedzkim państwowym funduszem emerytalnym AP7 przy tworzeniu polityki odpowiedzialnego inwestowania, włączając w to rozwój innowacyjnej metodologii screeningowej. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa w zakresie komunikacji i zarządzania. Ulrika spędziła 12 lat w McKinsey & Company i 3 lata w Solving International. Od 2002 roku gościnnie wykłada odpowiedzialne inwestowanie na  Stockholm University School of Business i bierze czynny udział w wielu konferencjach oraz seminariach dla inwestorów instytucjonalnych na całym świecie.

Ostatnia aktualizacja 11/09/2014
Podziel Się