Udział przedstawicieli SEG w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych

Kategoria: 
Prawo Krajowe
27/09/2018

W dniach 25-26.09 w Sejmie odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na których byli obecni również przedstawiciele SEG. Podczas obrad dyskutowano o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. W trakcie posiedzeń przedstawiciele SEG zgłaszali poprawki, których celem było utrzymanie możliwości emitowania obligacji korporacyjnych oraz wzmocnienie wpływu interesariuszy rynku kapitałowego na sposób sprawowania nad nim nadzoru. Zachęcamy do zapoznania ze szczegółami przebiegu posiedzeń oraz z uwagami wygłoszonymi przez przedstawiciela SEG w zakładce Regulacje


Ostatnia aktualizacja 03/10/2018
Podziel Się