Testy ESPI pod ESEF

Kategoria: 
Prawo Krajowe
06/10/2020

W dniach 15-29 października 2020 r., dla emitentów papierów wartościowych z rynku regulowanego, którzy publikują skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępni środowisko testowe umożliwiające walidację zgodności z formatem ESEF próbnie otagowanych sprawozdań finansowych.  

Udział w testach jest możliwy po dokonaniu do 9 października 2020 r. zgłoszenia na adres mailowy: testy.esef@knf.gov.pl. Na podstawie zgłoszeń tworzone będą konta, za pomocą których będzie można przekazać plik przeznaczony do testowej walidacji. Liczba możliwych do utworzenia kont testowych będzie ograniczona.

Środowisko testowe będzie funkcjonowało podobnie jak obecny system ESPI. Przesłane paczki raportów będą walidowane pod kątem spełnienia wymogów odnoszących się do  formatu ESEF, w szczególności w zakresie prawidłowości zastosowanych tagów, bez weryfikacji treści merytorycznej. Przekazywane w ramach środowiska testowego raporty nie powinny stanowić rzeczywistych, niepublikowanych dotąd informacji („danych wrażliwych”). Mogą to być natomiast próbnie otagowane sprawozdania finansowe przygotowane na podstawie opublikowanych już wcześniejszych raportów. Wyniki walidacji (komunikat o prawidłowości raportu lub lista błędów) będą udostępniane w kanale zwrotnym do 48 godzin od przekazania paczki raportu. 

Więcej informacji o testach znajduje się na stronie UKNF (link). 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem regulacje@seg.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 06/10/2020
Podziel Się