Tarcza antykryzysowa 4.0 - pismo SEG

Kategoria: 
Prawo Krajowe
03/06/2020

Projekt Tarczy 4.0 przewiduje wprowadzenie kontroli procesu nabywania przez podmioty spoza UE/EOG akcji reprezentujących 20% oraz 40% głosów w spółkach publicznych, których roczne przychody są większe niż 10 mln euro, niezależnie od branży. W opinii SEG objęcie taką kontrolą spółek publicznych wpłynie negatywnie na rynek kapitałowy w Polsce i jednocześnie nie znajduje uzasadnienia w celach, które wskazane są w tym projekcie. W związku z powyższym, SEG wystąpiło do Marszałek Sejmu z prośbą o usunięcie z projektu Tarczy 4.0 powyższej regulacji. 

Ostatnia aktualizacja 04/06/2020
Podziel Się