Sztuka relacji inwestorskich, M. Kachniewski, MBA Manager

Kategoria: 
Prasa o nas
12/06/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla "Manager MBA":

"Spółka giełdowa zobowiązana jest przekazywać inwestorom wszelkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony, im więcej spółka komunikuje rynkowi, tym gorsza jest jej pozycja konkurencyjna i tym mniej zarobi ona dla swych akcjonariuszy. Umiejętne wyważenie tych przeciwstawnych wymogów jest niezwykle trudne, dlatego relacje inwestorskie prowadzone na wysokim poziomie są raczej sztuką niż rzemiosłem.

Pierwszym krokiem przy budowaniu polityki komunikacyjnej spółki giełdowej jest oczywiście dokładna analiza prawna dotycząca obowiązków informacyjnych. Już za kilkanaście miesięcy wejdą w życie nowe regulacje unijne, tzw. MAR, które zrewolucjonizują sposób raportowania polskich emitentów. W dużym uproszczeniu – zamiast szczegółowego wykazu rodzajów informacji wymagających raportowania i określenia katalogu wymaganych danych w każdym z tych przypadków, obowiązywać będzie bardzo „gumowy” wymóg publikowania wszystkich informacji, które „racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych”.

Powyższa definicja jest bardzo ogólna, z czego wynikać mogą pewne szanse i zagrożenia. Szansą na pewno jest możliwość prowadzenia mniej zuniformizowanej polityki informacyjnej, lepiej dopasowanej do działalności spółki, a także do oczekiwań inwestorów. Zagrożeniem jest natomiast ryzyko nieopublikowania informacji, którą „racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby”. Zagrożeniem tym większym, że za naruszenie nowych przepisów grożą bardzo wysokie sankcje – kary finansowe nakładane na osoby prawne i fizyczne, dopasowane do wielkości spółek i zarobków menedżerów na największych rynkach, dramatycznie odbiegające od realiów polskiej giełdy."

Więcej informacji w artykule Mirosława Kachniewskiego "Sztuka relacji inwestorskich", Manager MBA (2015-06-01), Str.:36

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się