Szóste spotkanie prawników spółek giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
16/01/2015

17-18 lutego 2015 roku w Jachrance odbędzie się VI Kongres Prawników Spółek Giełdowych. Podczas kongresu zostanie przeprowadzone fikcyjne Walne Zgromadzenie „Zwykłej Spółki SA” oraz zostaną poruszone istotne zagadnienia z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych.

Podczas Kongresu Prawników SEG koncentrujemy się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla służb prawnych spółek giełdowych, w tym zwłaszcza na przygotowaniu emitentów do rewolucyjnych zmian w raportowaniu. Przedstawione zostaną także najnowsze problemy związane z przygotowaniem do właściwego przebiegu WZA w formie symulacji walnego zgromadzenia. Ponadto w ramach warsztatów tematycznych uczestnicy będą mogli się zapoznać z najbardziej interesującymi z ich punktu widzenia zmianami w regulacjach dotyczących notowanych spółek mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Pierwszego dnia zaplanowane są trzy sesje plenarne. W trakcie pierwszej sesji Piotr Biernacki – Prezes Zarządu NOBILI Partners poruszy kwestie związane z nową architekturą raportowania spółek. Zaprezentowane zostaną nowe regulacje dotyczące spółek giełdowych, harmonogram planowanych zmian i działania SEG minimalizujące ryzyka.

Podczas drugiej sesji zostanie omówiony temat raportowania danych finansowych z uwzględnieniem takich zagadnień jak: ogólne standardy publikacji informacji, indywidualne polityki raportowania, czy możliwości egzekwowania samoregulacji. Gośćmi debaty będą Marcin Marczuk (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni), Danuta Pajewska (Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy), Michał Stępniewski (Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) oraz Marek Wodnicki (Dyrektor Biura Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA, podczas którego uczestnicy skupią się między innymi na najczęstszych problemach na walnych w roku 2014 czy minimalizacji ryzyka destabilizacji WZA. Prowadzącym będzie Leszek Koziorowski (Wspólnik, Kancelaria GESSEL, Koziorowski), a uczestnikami będą: Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Andrzej Knap (Prezes Zarządu, Unicomp-WZA) oraz Dariusz Witkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. nowych regulacji upadłościowych, nowej ustawy o obligacjach i jej znaczenie dla emitentów, inwestorów oraz notowania obligacji, a także omówione zostaną systemy informatyczne na walnych zgromadzeniach.

Dyskusja, która zamknie cały kongres będzie poświęcona Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW. Uczestnicy dyskusji: Agnieszka Gontarek (Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Dariusz Witkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) będą rozmawiać o wątpliwościach dotyczących rozumienia poszczególnych zasad kodeksu, wymogach raportowania w kontekście 3 poziomów dobrych praktyk oraz o zakresie odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawiei Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski,PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Akcjonariat Obywatelski oraz Komisja Nadzoru Finansowego objęły przedsięwzięcie Patronatem Honorowym.

 

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

 

Więcej informacji:

Julia Wiśniewska

Specjalista ds. PR

e-mail: julia.wisniewska@seg.org.pl

tel. (22) 826 26 89

mob. 509 357 280

 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się