Strategia rynku kapitałowego

Kategoria: 
Działalność SEG
05/02/2014

Rozpoczęły się prace nad strategią rynku kapitałowego. Będą one prowadzone w ramach następujących obszarów:

 1. Infrastruktura rynku kapitałowego
  • identyfikacja działań stymulujących rozwój nowych instytucji i funkcjonalności w kontekście zmian europejskiego krajobrazu regulacyjnego,
  • przegląd zasad działania instytucji infrastruktury polskiego rynku kapitalowego;
 2. Sprawozdawczość finansowa oraz opodatkowanie rynku kapitałowego
  • przegląd istniejących regulacji pod kątem ich uproszczenia i zharmonizowania,
  • identyfikacja rozwiązań fiskalnych stymulujących rozwój rynku kapitałowego lub usuwajacych bariery, których zakres byłby zgodny z polityką podatkową państwa;
 3. Długoterminowe instrumenty dłużne
  • wypracowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie jednolitej licencji bankowej,
  • wypracowanie rozwiązań stymulujących funkcjonalność listów zastawnych oraz subpartycyjnych;
 4. Koszty rynku kapitałowego
  • identyfikacja mechanizmów umożliwiających miarodajne porównanie kosztów inwestycji w różnych segmentach rynku,
  • racjonalizacja kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym;
 5. Transparentność i bezpieczeństwo
  • wypracowanie procedury informowania przez nadzorcę i rozliczania go z kosztów funkcjonowania,
  • przegląd dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów;
 6. Długoterminowe oszczędzanie
  • identyfikacja działań stymulujących rozwój nowych instytucji i produktów w sektorze funduszy inwestycyjnych,
  • wypracowanie mechanizmów stymulujących rozwój i efektywność produktów emerytalnych;
 7. Zachęty dla emitentów
  • identyfikacja działań zwiększających efektywność finansowania poprzez rynek kapitałowy

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie aktywnie uczestniczyć w pracach następujących grup roboczych:

 • obszar nr 2 - Sprawozdawczość finansowa oraz opodatkowanie rynku kapitałowego (w tym uproszczenie i harmonizacja regulacji niepodatkowych),
 • obszar nr 4 - Koszty rynku kapitałowego,
 • obszar nr 5 -Transparentność i bezpieczeństwo,
 • obszar nr 7 - Zachęty dla emitentów.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszego przygotowania do udziału w tych pracach, Stowarzyszenie utworzy 2 Komitety Eksperckie, poświęcone analizie możliwości ograniczenia:

 1. kosztów emitentów na rynku kapitałowym,
 2. utrudnień spółek w funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.

Zapraszamy przedstawicieli spółek Członkowskich SEG do udziału w przedstawionych powyżej pracach, w tym do uczestnictwa w Komitetach Eksperckich oraz do zgłaszania propozycji ułatwienia funkcjonowania emitentów na rynku kapitałowym.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 22/04/2014
Podziel Się