Startuje XII edycja respect index!

Kategoria: 
Prasa o nas
28/09/2018

"W 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła publikację Respect Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Trafiają do niego firmy działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników społecznych, pracowniczych oraz ekologicznych. Rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie."

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie wspierać GPW w procesie certyfikacji. 

Szczegóły na stronach: 

www.inwestycje.pl,

www.skarbiec.biz

Ostatnia aktualizacja 01/10/2018
Podziel Się