Startuje VII edycja konkursu Złota Strona Emitenta

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
10/06/2013

INFORMACJA PRASOWA, Warszawa, 10 czerwca 2013 roku

Rozpoczyna się VII edycja Konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Znając kryteria konkursowe spółki giełdowe mają ponad 3 miesiące na wprowadzanie zmian na swoich stronach internetowych. Ocenie konkursowej będą podlegały strony internetowe wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku New Connect.

Dzięki długiej tradycji Konkurs Złota Strona Emitenta stał się dla wielu spółek okazją do zrobienia corocznej rewizji swoich stron internetowych i oceny poziomu ich użyteczności dla inwestorów. Każda spółka może również po I i II etapie otrzymać od SEG bezpłatną ekspertyzę z wyjaśnieniem oceny. Dzięki ocenie konkursowej co roku tworzy się obraz komunikacji korporacyjnej on-line na całym polskim rynku kapitałowym. Porównywalność kryteriów na przestrzeni lat i powszechność konkursu pozwala nam śledzić jak zmieniają się strony www polskich emitentów. Co roku na tej podstawie tworzymy raport z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami dla spółek. Wydany w zeszłym tygodniu raport „Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami – analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta” może być inspiracją dla spółek przy modyfikacji stron internetowych– mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W konkursie będą oceniane strony internetowe wszystkich spółek notowanych w dniu 27 września 2013 roku na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki zostaną podzielone na 5 kategorii konkursowych. Spółki z rynku głównego zostaną przyporządkowane do 3 kategorii według przynależności do indeksów giełdowych. Oddzielne dwie kategorie będą stanowiły spółki notowane na rynku NewConnect oraz wszystkie spółki zagraniczne ( z Rynku Głównego oraz z rynku NewConnect).

Ocena konkursowa składa się z trzech etapów. Na I etapie (30 września 2013 – 4 lutego 2014) strony internetowe będą oceniane w  trzech obszarach tematycznych: jak wygląda komunikacja z inwestorem, jaka jest zawartość informacyjna strony oraz jaka jest użyteczności serwisu. W każdym z obszarów sprawdzanych będzie od kilku do kilkunastu kryteriów.

Na II etapie (11 lutego 2014 – 4 kwietnia 2014) obraduje Jury złożone z ponad 30 specjalistów w 9 dziedzinach. Będą oceniane takie aspekty jak: jasność komunikatu, zawartość informacyjna, komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, poprawność zastosowanych technologii, estetyka strony, opina przedstawicieli inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych. Jury wyłoni po 3 kandydatów z każdej kategorii konkursowej.

Na pierwszym etapie konkursu oceniamy strony internetowe wszystkich emitentów pod kątem kryteriów zero-jedynkowych takich jak: obecność podstawowych elementów polityki informacyjnej, szybkość odpowiedzi na zapytanie inwestora, wersja językowa serwisu, czy wyszukiwarka. Na II etapie wiele z tych punktów jest ocenianych przez Jurów jakościowo od względem sposobu prezentacji i funkcjonalności.- dodaje Prezes Kachniewski

Laureatów Konkursu wybierze na etapie III (9 kwietnia 2014 – 16 maja 2014 ) Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego oraz najbardziej uznani fachowcy zajmujący się grafiką, komunikacją marketingową, dziennikarstwem, ekonomią czy relacjami inwestorskimi. Obradom Kapituły będzie przewodniczył Pan Roman Młodkowski, Dyrektor i Redaktor Naczelny TVN CNBC. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2014 roku podczas VI Kongresu Relacji Inwestorskich SEG.

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta VII,  a także raport „Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami – analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta”  są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się