Startuje VII edycja konkursu Raporty Społeczne

Kategoria: 
Wydarzenia na rynku
26/09/2013

forum_odpowiedzialnego_biznesu.jpgRozpoczęła się siódma edycja konkursu „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu”. Inicjatywa promuje od lat idee odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego firm. Jego organizatorami są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC i SGS. Stowarzyszenie objęło patronat nad wydarzeniem.

Z opublikowanych we wrześniu wyników badania Barometr CSR wynika, że 42% konsumentów uważa, że zadaniem firmy jest nie tylko zarabianie pieniędzy, lecz także działania prospołeczne. Jak je zweryfikować? Pomóc może analiza publikowanych przez przedsiębiorstwo raportów społecznych i zrównoważonego rozwoju. Najlepsze z nich zostają wyróżnione w konkursie „Raporty Społeczne”, który właśnie wystartował.

Warto wiedzieć, warto sprawdzać

16 kwietnia 2013 r. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o oficjalne regulacje zobowiązujące firmy do ujawniania informacji o swojej polityce w zakresie środowiska, informacje związane ze sprawami społecznymi i pracowniczymi, z poszanowaniem praw człowieka i ze zwalczaniem korupcji.
- Raportowanie społeczne to ważny element odpowiedzialności biznesu. Dzięki dostępowi do raportów społecznych każdy z nas może świadomie podejmować decyzje, jakie produkty kupować, z jakich usług korzystać, gdzie składać CV. Taka wiedza pomaga w ocenie, jaki wpływ największe firmy wywierają na środowisko i jakie są społeczne skutki ich działań. Liderzy CSR w Polsce publikują raporty społeczne już od dawna. Co roku zachęcamy kolejne firmy do przyłączenia się do tego światowego trendu i udziału w konkursie Raporty Społeczne - komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warto raportować

Publikowanie raportów społecznych w Polsce to wciąż dobra wola organizacji. Jednak zaczynają one dostrzegać korzyści z przygotowywania takich sprawozdań. Należy zaliczyć do nich: uporządkowanie procesów wewnętrznych w organizacji, budowanie jej transparentności, zdobywanie potrzebnych informacji na temat jej postrzegania przez interesariuszy, uskutecznienie procesów zarządzania ryzykiem.

Mimo że to głównie sektor prywatny wydaje raporty społeczne, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa powinna dotyczy każdego typu organizacji. W tym roku we wrześniu ukazał się pierwszy w Polsce raport społeczny organizacji pozarządowej. Opublikowany został przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i obejmuje lata 2011-2012.

- Chcemy pokazać, jakie znaczenie mają kwestie zrównoważonego rozwoju dla naszego stowarzyszenia, jak w codziennej pracy sami postępujemy w myśl zasad, które promujemy. Wierzę, że będzie to impuls dla wielu innych organizacji pozarządowych i początek nowego, pozytywnego trendu przejrzystości i uczciwości wobec interesariuszy każdej organizacji – przekonuje prezeska FOB.

Zgłoś raport społeczny swojej organizacji

Na stronie www.raportyspoleczne.pl znajdują się potrzebne informacje dotyczące udziału w konkursie „Raporty Społeczne” dla organizacji, które wydały raport społeczny za rok 2012. Zgłoszeń można dokonywać do 28 października br. W dniach 8-25 listopada br. internauci będą mogli głosować na najlepszy raport. Zaś 3 grudnia br. podczas konferencji nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Konkurs „Raporty Społeczne” 2013

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, SGS, PwC
Patroni: Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, Bankier.pl, eGospodarka.pl, Euractiv.pl, Proto.pl, wnp.pl

Ostatnia aktualizacja 03/03/2014
Podziel Się