Stanowisko SEG ws. konsultacji dotyczących reżimu funkcjonowania tzw. Rynków Rozwoju

Kategoria: 
Inne regulacje
15/07/2020

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przekazało do unijnego organu nadzoru (ESMA) stanowisko ws. konsultacji dotyczących reżimu funkcjonowania tzw. Rynków Rozwoju przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowisko to zostało skonsultowane nie tylko z emitentami (więcej informacji tutaj), ale także z instytucjami zrzeszającymi poszczególne grupy uczestników rynku. Najważniejsze postulaty dotyczą zwiększenia przejrzystości pierwotnego rynku obligacji, wyodrębnienia rynku dla mikroprzedsiębiorstw i możliwości rozszerzenia pokrycia analitycznego, przy czym część z nich znalazła się także w odpowiedzi przesłanej przez EuropeanIssuers – instytucję zrzeszającą emitentów na poziomie unijnym. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SEG. 

Odpowiedź SEG

Dokument konsultacyjny ESMA

Ostatnia aktualizacja 15/07/2020
Podziel Się