Stanowiska KNF w związku z zapytaniami SEG

Kategoria: 
Działalność SEG
25/09/2013

Przekazywanie informacji do MSP przez spółki z dużym zaangażowaniem Skarbu Państwa w strukturze akcjonariatu

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do Urzędu KNF o stanowisko w sprawie informacji żądanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa: czy istnieją jakiekolwiek uregulowania krajowe lub unijne, które zezwalałyby na szczególne traktowanie Ministra Skarbu Państwa i uprawniałyby Ministra Skarbu Państwa do wcześniejszego pozyskiwania ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych informacji, które nie są znane innym inwestorom?

W wyniku podjętych działań uzyskano jednoznaczne stanowisko Urzędu wskazujące na równość akcjonariuszy w dostępie do informacji i brak uprzywilejowania Ministra Skarbu w tym zakresie.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 02/04/2014
Podziel Się