Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania (transmisja online)

Podziel Się