Spółki mogą sprawdzać uzyskane wyniki w ramach badania Analiza ESG spółek w Polsce V

Kategoria: 
Projekty SEG
29/09/2016
analiza_esg_thumb250.jpg  SEG dla CSR ey_logo_beam_tag_stacked_rgb_en_100.jpg GES

Trwa V edycja projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz EY. Celem projektu jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania na rynek danych niefinansowych ESG (E – environment; S- social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  efektywnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wspierającej osiąganie celów biznesowych.

Obecnie Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje nowelizacji ustawy o rachunkowości. Kluczową zmianą jest wprowadzenie zapisów wymagających od dużych jednostek zainteresowania publicznego raportowania danych niefinansowych. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie do 6 grudnia 2016 roku. Zmiany dotyczą dużych jednostek zainteresowania publicznego, których średnioroczne zatrudnienie przekracza 500 osób a suma balansowa wynosi powyżej 85 mln zł lub przychody netto za sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł. Nowe przepisy stanowią, że wskazane podmioty będą zobowiązane do ujawniania informacji niefinansowych w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Wprawdzie  nowe regulacja są zaadresowane do dużych pomiotów, ale z uwagi na konieczność raportowania w łańcuchu dostaw, mniejsze podmioty również będą musiały zbierać stosowne informacje, nawet jeśli nie będą zobligowane do raportowania.

Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Dzięki analogicznemu podejściu do raportowania danych niefinansowych, jaki prezentuje projekt noweliacji ustawa o rachunkowości, projekt pozwala spółkom na praktyczne przygotowanie się do spełniania nowych wymagań. W tym roku analiza obejmie wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie.

Na potrzeby analizy jest dostępna specjalna interaktywna platforma internetowa z indywidualnym profilem każdej spółki z Rynku Głównego GPW w Warszawie. Spółki mogą bezpłatnie w indywidualnym profilu zapoznać się z dokładnymi wynikami analizy raportowania danych ESG.  W indywidualnym profilu, każda firma może zapoznać się z dokładnymi wynikami analizy danych ESG, zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, wskazać dodatkowe informacje bądź publicznie dostępne źródła i w ten sposób uzupełnić analizę. Indywidualne dane dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom.

Aby otrzymać login i hasło do platformy należy przesłać mail na adres: paulina.segreto@ges-invest.com . Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl).

Ostatnia aktualizacja 03/10/2016
Podziel Się