Spółki giełdowe szykują się do rewolucji?

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
27/11/2015

25-26 listopada 2014 roku odbyła się konferencja „Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tematem dyskusji były nowe regulacje unijne dla rynku kapitałowego, które wejdą w życie już od połowy przyszłego roku.

Dwudniowa konferencja składała się z 6 paneli dyskusyjnych i wystąpień dotyczących reżimu raportowania spółek giełdowych. Rozmawiano przede wszystkim o wpływie nowych regulacji na rynek kapitałowy. Poruszano takie tematy jak: najważniejsze problemy i wyzwania z wdrażaniem MAR (Market Abuse Regulation), procedury wewnętrzne jako kluczowy czynnik minimalizacji ryzyka, raportowanie niefinansowych informacji cenotwórczych - OSR-2, identyfikacja i obieg informacji poufnej w spółce, nowe procedury dotyczące insiderów, ewolucja cenotwórczości w czasie. Prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych, firm audytorskich, doradczych oraz ubezpieczeniowych.

Od lipca 2016 roku zmieni się całkowicie system raportowania, któremu będą podlegać wszystkie spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. SEG prowadzi działania edukacyjne i samoregulacyjne również w tym kierunku. Chcemy ułatwić spółkom przejście w nowym reżim raportowania, a inwestorom zapewnić odpowiedni poziom przejrzystości informacyjnej. Dlatego wydaliśmy już Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR-1) i pracujemy nad kolejnym (OSR-2). – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

  img_1995_www.jpg  

 

  img_1914_www.jpg  

W związku z wejściem w życie dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, zmieniony zostanie całkowicie system raportowania. Dyrektywa MAD określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 roku. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

  img_1708_www.jpg  

 

  img_2194_www_0.jpg  


W wyniku konieczności stosowania od lipca 2016 roku ww. regulacji, w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. Obydwie regulacje wymuszą zmianę metodologii zbierania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów. Wynikiem tych zmian będzie likwidacja dzisiaj obowiązującego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz istotna modyfikacja definicji informacji „poufnej”. Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania się do zupełnie nowych procedur analizy i upubliczniania informacji.

 

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl

 

Więcej informacji:

Julia Wiśniewska

Specjalista ds. PR

e-mail: julia.wisniewska@seg.org.pl

tel. (22) 826 26 89

Twitter: @emitenci

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się