Spółka giełdowa i nadużycia

Kategoria: 
Prasa o nas
04/12/2014

3.12 br. odbyło się seminarium "Specyfika nadużyć w spółce giełdowej" organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych.

Podczas konferencji zaprezentowano trzy bloki tematyczne: metody zapobiegania nadużyciom (działania szkoleniowe, procedury zapobiegawcze, audyty), możliwości minimalizacji konsekwencji nadużyć (właściwe dokumentowanie obowiązków pracowników, zwalczanie nadużyć a prawa pracownika, zakres i forma współpracy z organami ścigania), przykład systemu zapobiegania nadużyciom (prezentacja istniejącego systemu zapobiegania nadużyciom, najważniejsze problemy na etapie tworzenia, wdrażania i funkcjonowania, weryfikacja skuteczności stosowanego systemu).

Dariusz Witkowski, wiceprezes SEG, udzielił krótkiego wywiadu na temat kwestii poruszanych na seminarium:

Video

Informacja również na stronach

www.manager.money.pl

www.gpwinfostrefa.pl

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się