Seminarium KNF - "MAR - czy jest się czego obawiać?"

Kategoria: 
Regulacje
28/04/2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 maja 2016 roku (w godz. 11:30 - 14:30) w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, odbędzie się kolejne z serii seminariów CEDUR poświęconych zmianom regulacyjnym w zakresie raportowania - "Rozporządzenie MAR – czy jest się czego obawiać? "

W ramach seminarium stworzona została możliwość zadawania anonimowych pytań, na które odpowiedzi zostaną udzielone w ostatniej części seminarium, za pomocą Formularza udostępnionego na stronie seminarium. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opracowuje zestaw szczegółowych pytań dotyczących najważniejszych pytań dotyczących nadchodzących zmian regulacyjnych.

Poniżej przedstawiamy listę pytań przekazanych dotychczas Komisji:

  1. Czy przewidywane jest przesunięcie terminu obowiązywania MAR wobec rynku NewConnect i ASO Catalyst do 3 stycznia 2017 r. w kontekście w art. 39 ust. 4 zd. II MAR?
  2. Jakie zdarzenia z dzisiejszego katalogu zawartego w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych dotyczące zdarzeń korporacyjnych związanych np. ze zwoływaniem i organizacją Walnych Zgromadzeń pozostaną?
  3. W oparciu o jakie czynniki KNF będzie dokonywać oceny, czy opóźnienie publikacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej? Jest to kluczowy element rozumienia regulacji MAR w zakresie możliwości opóźniania informacji.
  4. Kiedy KNF określi środki elektroniczne do przekazywania informacji o transakcjach menedżerów, które "muszą zapewniać kompletność, integralność i poufność informacji podczas ich przesyłania oraz dawać pewność co do źródła przesyłanych informacji" – wynikające z zapisów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji.
  5. Jakie dane na temat osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych powinny znaleźć się na liście, o której mowa w art. 19 ust. 5 MAR?
  6. Jakie raporty spółki notowane na rynku NewConnect i ASO Catalyst powinny po 3 lipca 2016r. przekazywać za pośrednictwem EBI, a jakie za pośrednictwem ESPI?
  7. Jaki obszar nadzorczy przekazany zostanie w gestię GPW, a jaki sprawowany będzie przez KNF?Zachęcamy Państwa do przesyłania Stowarzyszeniu sugestii i pytań, w przedmiocie których chcieliby Państwo uzyskać wiedzę o stanowisku Nadzorcy. W trakcie seminarium postaramy się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie przesłane przez Państwa pytania i wątpliwości. 

Pismo SEG - pytania do KNF

Ostatnia aktualizacja 09/05/2016
Podziel Się