SEG na rzecz emitentów z sektora MŚP

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
24/03/2010

Warszawa, 24 marca 2010 roku

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było uczestnikiem konferencji pt. Do we Need an EU Listing Small Business Act, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w siedzibie Centre for European Policy Studies w Brukseli. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym ze spółkami sektora MŚP, a tematów do dyskusji dostarczyła prezentacja raportu An EU Listing Small Business Act. Establishing a proportionate regulatory and financial environment for Small and Medium-sized Issuers Listed In Europe.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych do inicjatywy zniesienia nadmiernych obciążeń dla emitentów z sektora MŚP włączyło się już na etapie rozpoczęcia prac w tym zakresie. Beata Stelmach, Prezes Zarządu SEG uczestniczyła w zorganizowanych przez stowarzyszenie EuropeanIssuers pierwszych konsultacjach z autorami ww. raportu.

Raport An EU Listing Small Business Act. Establishing a proportionate regulatory and financial environment for Small and Medium-sized Issuers Listed In Europe, zredagowany przez Fabrice’a Demarigny, byłego Przewodniczącego CESR, powstał z inicjatywy Christine Lagarde, francuskiej Minister Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia, która byłą gościem specjalnym konferencji. Publikacja jest dostępna pod adresem: http://www.eurocapitalmarkets.org/system/files/EU+Listing+SBA+EN+Final.pdf

Konferencję otworzyła Minister Lagarde, która w swoim wystąpieniu przedstawiła główne założenia proponowanych zmian. Najważniejsze postulaty to: ujednolicenie definicji MŚP w odniesieniu do notowanych spółek, uproszczenie procedur prospektowych, obowiązków informacyjnych i standardów sprawozdawczości finansowej dotyczących tej kategorii spółek. Interesującą propozycją jest również utworzenie paneuropejskiej platformy, dzięki której mniejsze przedsiębiorstwa miałyby dostęp do kapitału z wielu rynków jednocześnie.

Pierwsza dyskusja panelowa przebiegała w gronie uczestników rynku. Wszyscy zgodnie podkreślali, że MŚP jest siłą napędową gospodarki, dlatego to właśnie ten sektor powinien mieć jak najlepsze możliwości pozyskiwania kapitału. Zróżnicowanie poglądów ujawniło się jednak względem środków służących osiągnięciu tego celu. Przedstawiciele inwestorów instytucjonalnych podkreślali, że zbyt duże obniżenie standardów może być czynnikiem zniechęcającym do zaangażowania się kapitałowo w mniejsze spółki. Kwestia ta nabiera znaczenia w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami, jakie regulatorzy stawiają, np. przed funduszami inwestycyjnymi odnośnie możliwych do nabycia instrumentów. Uczestnicy dyskusji jako utrudnienie wskazali też długość i koszty procesu IPO – czynniki, które powodują, że nie jest to, np. preferowane wyjście z inwestycji. Emitenci wskazywali natomiast na brak przełożenia ilości informacji na ich przydatność i jakość, co ma związek z nieadekwatnymi wymogami transparentności. Z kolei dla giełd najistotniejszym problem jest płynność, istotna zarówno dla inwestorów, jak i samych emitentów. Środowisko księgowych jest podzielone w sprawie przyjęcia w Unii Europejskiej nowoopracowanych standardów MSSF dla MŚP. O pewnych nieścisłościach z prawem UE mówi też ostatni raport EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group), poświęcony temu zagadnieniu.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać wystąpienia przedstawiciela US Securities and Exchange Commission, który przedstawił podejście amerykańskiego regulatora do proporcjonalności wymogów stawianych mniejszym spółkom. Uczestnicy drugiego panelu przedstawili z kolei punkt widzenia różnych instytucji europejskich na ww. zagadnienia. Opinie przedstawione przez przedstawicieli KE, PE, Rady oraz CESR nie były jednolite. Instytucje nie patrzą przychylnie na zupełnie nowe, kompleksowe regulacje. Szanse widzą natomiast w częściowym dostosowaniu regulacji już istniejących oraz szukaniu innych sposobów niż regulacja rynku (bardziej uniwersalnych, jak np. gwarancje państwowe ułatwiające pozyskanie kapitału).

Zarówno konferencja, jak i publikacja raportu są pierwszym krokiem w kierunku zniesienia nadmiernych obciążeń dla Emitentów z sektora MŚP, w które Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych angażuje się jako członek EuropeanIssuers.
 
Kontakt dla mediów:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 22 826 26 89, 0 509 359 280

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się