Ryzyko osobowe kadry menadżerskiej i pracowników.

Kategoria: 
Prasa o nas
01/05/2014

" Problemy zdrowotne dotyczą nie tylko naszego życia prywatnego, ale również zawodowego. Absencja w pracy, a szczególnie ta przedłużająca się, naraża firmy na duże koszty. Z tego względu istotne są ryzyka na jakie jest narażona kadra menadżerska i pracownicy. Wkażdej firmie największym problemem jest absencja pracowników związana z kłopotami zdrowotnymi (dotyczy to ok. 70 proc. przypadków, ok. 30 proc. to „symulowane choroby"). Z obserwacji i badań wynika, że top menadżerowie, kadra zarządzająca i specjaliści to osoby, które ze względu na specyfikę pracy są najbardziej narażeni na nagłe i poważne zachorowania. Stres i zmęczenie wynikające z wielości zadań, bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki firmy i zarządzanie zespołem bardzo mocno wpływają na stan ich zdrowia. Napięty kalendarz, godziny spędzone w podróży samolotem, zmiany stref czasowych sprawiają, że trudno jest zadbać o siebie, swoją dietę czy odpoczynek.

Kadra menadżerska to ludzie, którzy są bardzo cenni dla każdej firmy. Trudno ich zastąpić, a długa nieobecność to konieczność ustalania zastępstw i dodatkowe obowiązki dla pozostałych pracowników mogące powodować przeciążenie i dodatkowy stres. Wsparcie firmy wobec chorującego menadżera i kluczowych pracowników powinno się zatem opierać na możliwości elastycznego czasu pracy czy pracy zdalnej, a przede wszystkim na ułatwieniu dostępu do lekarza czy rehabilitacji, co zaowocuje szybszym powrotem do pracy i jednocześnie wpłynie pozytywnie na obroty firmy.

Wszystkie czynniki jednoznacznie dowodzą jak ważne jest, aby wśród kadry menadżerskiej oraz pracowników niższego szczebla wprowadzić dodatkowe pakiety medyczne czy ubezpieczenia, które w przypadku choroby mogą znacząco przyśpieszyć odzyskanie zdrowia i powrót do pracy. Specjalistyczne leczenie czy rehabilitacja są bardzo kosztowne. Tu z pomocą przychodzą świadczenia z polis ubezpieczeniowych, które nie tylko są wsparciem w obliczu dodatkowych wydatków, ale mają także przełożenie na poczucie bezpieczeństwa całej rodziny. Z powodu choroby własnej czy członka rodziny spada efektywność pracownika i cierpi jego pozytywne nastawienie do życia.

Dodatkowe wydatki związane z rehabilitacją, leczeniem, niestety czasem nieefektywnym, kończącym się nawet śmiercią najbliższej osoby, powodują ogromny stres, ale także prowadzą do uszczuplenia domowego budżetu.

Pracodawca może być idealnym motywatorem dla swoich pracowników w kwestii zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby, wypadku czy śmierci. Troska o pracownika jest jednocześnie troską o firmę. Korzyści pracodawcy wynikające z systemów motywacyjnych pracownika są nieocenione. Analizy wykazują bowiem, że pracownicy wszystkich szczebli uważają możliwość korzystania z różnego typu ubezpieczeń i pakietów medycznych oferowanych przez pracodawcę za jedne z najcenniejszych benefitów. a zwłaszcza gdy partycypuje on w części kosztów z nimi związanych i jest możliwość korzystania z nich przez całą rodzinę. To powoduje, że kluczowi pracownicy trwalej związują się z firmą. Pracodawca ma również większą pewność szybszego powrotu pracownika do pracy, a co za tym idzie obniżenia kosztów.

Absencja w pracy jest jednym z większych problemów w firmach. Często pracownicy „uciekają" na chorobowe w związku z kiepską atmosferą pracy czy niedopasowaniem. Zatem stworzenie dobrego środowiska pracy oraz prawidłowych relacji pracownik -przełożony zbudowanych na wzajemnym zaufaniu może znacząco wpłynąć na obniżenie liczby nieobecności w pracy.

Dodatkowe benefity zarówno dla kadry menadżerskiej jak i pracowników niższego szczebla, stanowią wartość dodaną dla nich samych i dla firmy. Należy jednak pamiętać, że odpowiednia atmosfera w pracy i poziom motywacji również ma wpływ na zadowolenie pracowników. Zadowolony pracownik to zdrowy i szczęśliwy pracownik a co za tym idzie -„zdrowa" i „tańsza" firma."

 

Grzegorz Liszka dla "Miesięcznik Kapitałowy" (2014-05-01), Str.: 54

Ostatnia aktualizacja 23/09/2014
Podziel Się