Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce - szanse i bariery rozwoju obligacji w Polsce - Relacja

Kategoria: 
Patronaty SEG
30/08/2011

rynek_obligacji_korporacyjnych_0.jpg

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa miała przyjemność zaprosić na seminarium "Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce - szanse i bariery rozwoju obligacji w Polsce", które odbyło się 4 października 2011 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4). Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych objęło to przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Seminarium organizowane wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA odbywało się w rocznicę powstania rynku Catalyst i stanowiło podsumowanie funkcjonowania rynku obligacji w Polsce oraz wyznaczało kierunki jego rozwoju w latach następnych. Seminarium adresowane było do potencjalnych inwestorów - zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, jak również do emitentów obligacji, tj. przedsiębiorstw, banków oraz jednostek samorządu terytorialnego. Było to największe i najważniejsze seminarium o rynku obligacji w Polsce.

Udział w spotkaniu był bezpłatny. Wydarzenie składało się z wystąpienia inauguracyjnego oraz 3 sesji plenarnych:

WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE:

 • Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Raport o stanie rozwoju wtórnego rynku obligacji w Polsce
 • Wojciech Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: Europa 2020 Inicjatywa Project Bonds

SESJA I: Stabilizująca rola rynku obligacji dla emitentów i inwestorów

Wystąpienie wprowadzające:

 • Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN Orlen SA
 • Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Moderatorzy:

 • Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
 • Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA

Zaproszeni Paneliści:

 • Jakub Bartkiewicz, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Investors SA
 • Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN Orlen SA
 • Krzysztof Telega, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA
 • Jacek Fotek, Prezes Zarządu BondSpot SA
 • Sławomir Szepietowski, co-head of Banking & Finance Bird&Bird Maciej Gawroński sp.k.
 • Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawa
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Mariusz Grab, Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego

SESJA II: Banki na wtórnym rynku obligacji

Moderatorzy:

 • Przemysław Gdański, Członek Zarządu BRE Banku SA
 • Alicja Kornasiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pekao SA
 • Zaproszeni Paneliści:
 • Błażej Borzym, Dyrektor Banku Kierujący Pionem Rynków PKO Banku Polskiego SA
 • Teresa Rogalska, Wiceprezes Zarządu BondSpot SA
 • Wojciech Kwaśniak, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego
 • Mirosław Potulski, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Maciej Tarnawski, Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych Banku Pekao SA

SESJA III: Perspektywy rozwoju rynku nieskarbowych obligacji detalicznych

Moderatorzy:

 • Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Zaproszeni Paneliści:
 • Jan Kuźma, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Andrzej Kawiński, Prezes Zarządu Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.
 • Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO Banku Polskiego SA
 • Jacek Socha, Wiceprezes Zarządu PwC
 • Iwona Załuska, Prezes Zarządu Upper Finance Consulting Sp. z o.o.
 • Jolanta Matuszczak, Członek Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK SA

Na zakończenie seminarium zaprosiliśmy Państwa na podsumowanie "Rekomendacja dla rozwoju wtórnego rynku obligacji", które poprowadzili Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA, Jacek Fotek, Prezes Zarządu BondSpot SA oraz Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji:

Kontakt:

Karolina Okoniewska
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa
tel. 58/ 524 49 01
e-mail: karolina.okoniewska@gab.com.pl

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie GAB.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 01/08/2013
Podziel Się