Rynek NewConnect otrzymał status rynku rozwoju

Kategoria: 
Inne regulacje
31/07/2019

W dniu 31.07.2019 r. rynek NewConnect oficjalnie otrzymał status „rynku rozwoju”, co skutkuje możliwością zastosowania przez emitentów notowanych na tym rynku pewnych ułatwień przewidzianych w rozporządzeniu MAR, które wcześniej nie zostały wprowadzone na polski rynek. Należy jednak dodać, że obecnie obowiązujące ułatwienia są bardzo ograniczone, gdyż w praktyce najważniejszym z nich jest brak obowiązku prowadzenia ex ante listy dostępu do informacji poufnych przy jednoczesnym obowiązku dostarczenia takiej listy na żądanie nadzorcy (co oznacza potencjalny obowiązek sporządzenia listy ex post). Dopiero uchwalenie zainicjowanych przez SEG zmian w MAR dotyczących małych i średnich spółek skutkować będzie poważniejszymi ułatwieniami w zakresie prowadzenia list dostępu, opóźniania publikacji informacji poufnej oraz raportowania transakcji menedżerów i osób blisko związanych. Postulat SEG dotyczący zniesienia obowiązku prowadzenia list osób blisko związanych nie został uwzględniony na tym etapie prac legislacyjnych i będzie przedmiotem dalszych analiz w ramach „ogólnej” (tj. nie dotyczącej wyłącznie „rynków rozwoju”) rewizji MAR. Ponadto w procedowanym obecnie pakiecie zmian zawarte zostały ułatwienia dotyczące możliwości zwiększenia płynności oraz w zakresie badania rynku (market sounding). Wniosek Komisji Europejskiej zawierający projekt zmiany MAR dostępny jest pod poniższym linkiem (zakładka "Projekt zmiany MAR").

Ostatnia aktualizacja 31/07/2019
Podziel Się