Ruszyła ocena stron internetowych w IX Konkursie ZSE

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
02/09/2015

Startuje I etap konkursu Złota Strona Emitenta IX organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W ramach I etapu zostaną ocenione strony internetowe wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku NewConnect. 5 lutego 2016 roku znana będzie lista spółek zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

Konkurs ZSE jest bardzo poważnym projektem badawczym, w ramach którego rokrocznie oceniamy strony internetowe wszystkich spółek notowanych na GPW, w tym na rynku NewConect. Przeprowadzane na tej podstawie analizy SEG dają olbrzymią wiedzę odnośnie problemów komunikacji emitentów z inwestorami oraz pozwalają na wyznaczeniu trendów, dzięki możliwości porównania z danymi za ostatnich 8 lat. Od dziś przez 5 miesięcy będziemy weryfikować strony internetowe 907 spółek, tak aby możliwie obiektywnie wyłonić 50 najlepszych emitentów - mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W ostatnich ośmiu latach Konkurs ZSE przyczynił się do znaczącej poprawy jakości komunikacji spółek giełdowych z inwestorami za pośrednictwem internetu. Spełnianie kryteriów konkursowych stało się standardem wśród emitentów, którzy dbają o jakość relacji inwestorskich online. W IX edycji Konkursu ZSE wprowadziliśmy drobne zmiany do regulaminu, które odzwierciedlają trendy panujące w Polsce oraz ogólne kierunki rozwoju komunikacji w internecie, jakie obserwujemy na świecie – dodaje Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny SEG.

W konkursie będą oceniane strony internetowe wszystkich spółek notowanych w dniu 31 sierpnia 2015 roku na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki zostaną podzielone na 5 kategorii konkursowych: polskie spółki notowane na GPW należące do indeksów WIG20 i mWIG40, polskie spółki notowane na GPW należące do indeksu sWIG80, polskie spółki notowane na GPW nienależące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect, spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie w tym na rynku NewConnect.

Ocena konkursowa składa się z trzech etapów. I etap konkursu (1 września 2015 – 5 lutego 2016) to analiza stron internetowych pod kątem komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej strony oraz użyteczności serwisu. W każdym z obszarów sprawdzanych będzie od kilku do kilkunastu kryteriów.

Na II etapie (15 lutego 2016 – 15 kwietnia 2016) strony będą oceniane przez specjalistów należących do Jury Konkursowego w 9 dziedzinach. Jurorzy będą brać pod uwagę takie aspekty jak: jasność komunikatu, zawartość informacyjna, komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, poprawność zastosowanych technologii, estetyka strony, opina przedstawicieli inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych. Jury wyłoni po 3 kandydatów z każdej kategorii konkursowej.

Laureatów Konkursu wybierze na etapie III (15 kwietnia 2016 – 20 maja 2016) Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego oraz najbardziej uznani fachowcy zajmujący się grafiką, komunikacją marketingową, dziennikarstwem, ekonomią czy relacjami inwestorskimi.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2016 roku podczas VIII Kongresu Relacji Inwestorskich SEG.

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta IX są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się