Rusza V edycja konkursu Złota Strona Emitenta

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
01/06/2011

Rozpoczyna się V edycja Konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Znając kryteria oceny brane pod uwagę w tegorocznym Konkursie spółki mają czas do końca października br. na wprowadzanie zmian i modyfikacji na swoich stronach www.

„Organizując już po raz piąty konkurs Złota Strona Emitenta mamy na celu przede wszystkim zachęcenie spółek do nieustannej pracy nad korporacyjnymi stronami internetowymi. Dzisiejszy świat biznesowy nie funkcjonuje bez Internetu. Spółki giełdowe powinny być tego szczególnie świadome, ponieważ sposób w jaki spółka wykorzystuje swoją stronę www do komunikacji z interesariuszami ma bardzo duży wpływ na to jak oceniają ją akcjonariusze. W przypadku emitentów giełdowych strona www powinna być aktualnym i pełnym źródłem wiedzy o spółce. Zaniedbując komunikację internetową emitenci tracą zainteresowanie świadomych inwestorów indywidualnych” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes SEG

Ocenie konkursowej będą podlegały strony internetowe wszystkich spółek notowanych na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 2 listopada 2011 roku. Strony www będą oceniane w ramach 5 kategorii konkursowych:

  • polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40
  • polskie spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80
  • polskie spółki giełdowe nie należące do w/w indeksów giełdowych
  • polskie spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect
  • wszystkie zagraniczne spółki giełdowe notowane na GPW w Warszawie, również na rynku NewConnect

„Analizując wyniki poszczególnych edycji konkursu widzimy wyraźny progres w jakości witryn  internetowych emitentów. Bardzo cieszy nas, że spółki rokrocznie po ogłoszeniu kryteriów konkursowych zmieniają swoje strony www. Widząc zaangażowanie spółek i ich przygotowania przed konkursem postanowiliśmy zmodyfikować formułę konkursu i wydłużyć poszczególne etapy, a w szczególności okres przygotowawczy przed oceną. W tegorocznej edycji spółki znając kryteria mają 5 miesięcy na wprowadzanie zmian.”- wyjaśnia Kachniewski

Najlepsze strony internetowe będą wyłaniane w trzech etapach Konkursu. Celem I etapu (2 listopada 2011– 27 stycznia 2012) będzie wyłonienie 10 witryn o najlepszej punktacji w każdej kategorii. Strony internetowe będą oceniane według formularza zawierającego 8 pytań zamkniętych, którym przypisano odpowiednią wagę punktową (szczegóły w Regulaminie Konkursu oraz na stronie www.zse.seg.org.pl).
„Tegoroczna edycja Konkursu będzie wzbogacona o nowe kryteria sprawdzające czy inwestorzy mają szybki i łatwy dostęp do pożądanych informacji. W bieżącej edycji pojawią się takie wymogi jak:  zamieszczenie szczegółowych informacji o ostatnio przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, publikacja opinii biegłego rewidenta, a także podanie bezpośredniego kontaktu dedykowanego dla inwestorów.”- dodaje Prezes SEG

W II etapie (2 lutego – 30 marca 2012) Jury Konkursu złożone ze specjalistów w 9 dziedzinach - po 4 osoby w poszczególnym kryterium - wyłoni 3 nominatów w każdej kategorii. W tej części Konkursu pojawią się nowe kryteria, w których będzie brana pod uwagę jakość dwustronnej komunikacji z inwestorem oraz opinia inwestora zagranicznego.

W III etapie (5 kwietnia– 15 maja 2012 ) Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego oraz najbardziej uznani fachowcy zajmujący się grafiką, komunikacją marketingową, dziennikarstwem, ekonomią czy relacjami inwestorskimi, wyłonieni 5 laureatów spośród 15 nominowanych stron.
Szczegółowe omówienie zasad Konkursu oraz prezentacja raportu „Strony internetowe spółek giełdowych – analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” odbędą się podczas III Kongresu Relacji Inwestorskich SEG w dniach 7-8 czerwca 2011 roku. Tematyka tegorocznego Kongresu będzie dotyczyła głównie komunikacji spółek z mediami. Podczas sesji plenarnej zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące m.in. potęgi internetu w kontaktach z mediami, jakości relacji inwestorskich, prezentowania biznesu w nowych mediach, respect index jako narzędzia podnoszącego wartość spółki, a także oczekiwań mediów wobec spółek. Informacje nt. Kongresu Relacji Inwestorskich są dostępne na stronie www.seg.org.pl

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Więcej informacji:

Magdalena Raczek
Specjalista ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
www.seg.org.pl | www.zse.seg.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Ostatnia aktualizacja 23/08/2013
Podziel Się