Rozporządzenie ws. powiadomień przekazywanych na podstawie art. 19 MAR

Kategoria: 
Prawo Krajowe
12/12/2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozporządzenie to wprowadza przede wszystkim nową procedurę przekazywania powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie w dniu 21 grudnia 2019 r. Urząd KNF opublikował na stronie internetowej komunikat zawierający informacje o sposobie realizacji tego obowiązku po 21 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z tym komunikatem, w dniu 21 grudnia 2019 r. Urząd UKNF uruchomi na swojej stronie internetowej elektroniczny formularz za pomocą którego przekazywane będą powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W okresie do 31 grudnia 2019 r. powiadomienia o transakcjach będzie można składać również w dotychczasowy sposób, czyli na adres e-mail: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Powyższa zmiana dotyczy realizacji obowiązku powiadomienia o transakcjach w stosunku do KNF. Zmiana ta nie dotyczy realizacji obowiązku powiadomienia o transakcjach w stosunku do emitenta oraz obowiązku emitenta publikacji stosownego raportu w systemie ESPI.

Ostatnia aktualizacja 12/12/2019
Podziel Się