Rozpoczynamy X edycję Konkursu ZSE!

Kategoria: 
Konkurs ZSE
13/06/2016

x-zse_logo_pl_rgb_bez-tla.png

I etap Konkursu rozpocznie się 5 września. Na tym etapie witryny zostaną sprawdzone według kryteriów obejmujących komunikację z inwestorem, zawartość informacyjną oraz użyteczność serwisu. Na II etapie strony zostaną przeanalizowane nie tylko pod kątem zawartości, ale przede wszystkim jakości zawartych informacji, formy ich prezentacji oraz aspektów technologiczno-funkcjonalnych. W III etapie członkowie Kapituły przeanalizują strony internetowe wszystkich nominatów i wybiorą 5 laureatów Konkursu ZSE.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w Konkursie zostaną przeanalizowane strony internetowe wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Aby umożliwić Państwu jak najlepsze przygotowanie się do Konkursu, na stronie www.zse.seg.org.pl zamieszczone są kryteria, harmonogram oraz regulamin.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 13/06/2016
Podziel Się