Rozpoczyna się I etap Konkursu Złota Strona Emitenta 2010

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
01/07/2010

Warszawa, 1 lipca 2010 roku
INFORMACJA PRASOWA

Od 1 lipca 2010 roku witryny internetowe wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będą poddawane ocenie w ramach I etapu Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 (www.zse.seg.org.pl).

W I etapie Konkursu (1 lipca – 3 sierpnia 2010 roku) strony internetowe spółek giełdowych będą oceniane według formularza zawierającego 8 pytań zamkniętych, którym przypisano odpowiednią wagę punktową:

 1. Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pośrednictwem strony internetowej? (18)
 2. Czy na stronie są zamieszczone: (10)
  1. podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)
  2. życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
  3. raporty bieżące (1)
  4. raporty okresowe  (1)
  5. oczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
  6. informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1)
  7. kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1)
  8. podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1)
  9. informacja nt sposobu zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – Art. 4121 § 4 ksh (1)
  10. transmisje video z wydarzeń korporacyjnych lub link do stron internetowych, które je zamieszczają (1)
 3. Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie? (5)
 4. Czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG)? (3)
 5. Czy spółka w prowadzeniu relacji inwestorskich wykorzystuje nowoczesne sposoby komunikacji z inwestorami: (2)
  1. czat, blog korporacyjny (1)
  2. blogi, fora eksperckie (Goldenline, Bankier, Money, StockWatch, itp.) lub uczestnictwo w portalach społecznościowych (Facebook, Blip, itp.) (1)
 6. Czy strona dostępna jest w języku angielskim? (5)
 7. Efektywność pozycjonowania strony. (5)
 8. Dostępność stron www wg systemu MONIT24. (2)


Ocenie podlegają strony internetowe wszystkich spółek polskich i zagranicznych, których akcje w dniu 1 lipca 2010 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku NewConnect.

Do II etapu Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 zakwalifikowanych zostanie 50 witryn o najwyższej punktacji – po 10 witryn w każdej z 5 kategorii konkursowych:

 1. polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40
 2. polskie spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80
 3. polskie spółki giełdowe nie należące do w/w indeksów giełdowych
 4. polskie spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect
 5. wszystkie zagraniczne spółki giełdowe notowane na GPW w Warszawie, również na rynku NewConnect

Wyniki I etapu Konkursu zostaną ogłoszone 4 sierpnia 2010 roku.

Patronat nad Konkursem Złota Strona Emitenta 2010 objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Grupa Etendard. Patronat medialny sprawują: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Polska Agencja Prasowa, Miesięcznik Kapitałowy, Computerworld, Radio PIN, Onet.pl, TCN CNBC Biznes.

Regulamin Konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta 2010 są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) – jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 509 357 280, 0 22 826 26 89

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się