Rozpoczął się I etap konkursu Złota Strona Emitenta

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
02/11/2011

2 listopada 2011 rozpoczął się I etap konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Będzie to piąta edycja corocznej inicjatywy, mającej na celu wyróżnienie spółek giełdowych, których witryny internetowe umożliwiają utrzymanie relacji inwestorskich na najwyższym poziomie.

Podczas trwającego niespełna trzy miesiące etapu zostanie wyłonione grono 50 spółek, których strony internetowe przeznaczone do komunikacji z inwestorami będą miały szanse na główną nagrodę. „Podobnie jak w latach ubiegłych, na pierwszym etapie konkursu przeanalizujemy strony internetowe wszystkich spółek notowanych na GPW, w tym na rynku NewConnect. W tej edycji konkursu ocenie będzie podlegało aż 748 stron internetowych! Każda ze spółek będzie mogła nieodpłatnie otrzymać ekspertyzę wskazującą indywidualny rezultat na tle pozostałych emitentów” – komentuje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W trakcie pierwszego etapu, wszystkie spółki notowane na dzień 2 listopada podzielone zostaną na pięć segmentów. Zastosowane kryteria łączą spółki w następujące grupy: polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40, polskie spółki należące do sWIG80, polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów, polskie spółki notowane na rynku alternatywnym, wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym na NewConnect). Z każdej kategorii do II etapu przejdzie 10 spółek.

Następnie każda witryna  zostanie oceniona według kryteriów, obejmujących m.in. zakres zamieszczonych na niej informacji, obecność spółek na popularnych serwisach społecznościowych oraz forach tematycznych, czy też formę i szybkość reakcji na pytania zadawane przez inwestorów indywidualnych. „Uwzględniając doświadczenia z lat ubiegłych, tegoroczna edycja konkursu będzie wzbogacona o nowe kryteria sprawdzające, czy inwestorzy mają szybki i łatwy dostęp do pożądanych informacji. W tym celu w bieżącej edycji pojawią się takie wymogi jak:  zamieszczenie szczegółowych informacji o ostatnio przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, publikacja opinii biegłego rewidenta, a także podanie bezpośredniego kontaktu dedykowanego dla inwestorów” – mówi Mirosław Kachniewski.

Szczegółowy opis formuły punktacyjnej odnaleźć można w serwisie internetowym www.zse.seg.org.pl.

II etap konkursu (2 lutego-30 marca 2012) polega na wyróżnieniu trzech spółek z każdego segmentu, będących w III etapie przedmiotem bardzo dokładnej rewizji ze strony Kapituły. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas IV Kongresu Relacji Inwestorskich SEG, który odbędzie się 12 -13 czerwca 2012 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, TVN CNBC, Polska Agencja Prasowa, Money.pl, Interaktywnie.com, Bankier.pl, PRNews.pl, Miesięcznik Kapitałowy, Miesięcznik MBA Manager, Computerworld oraz Radio PiN.
Więcej informacji www.zse.seg.org.pl

Więcej informacji:

Magdalena Raczek
Specjalista ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

KRYTERIA OCENY W I ETAPIE KONKURSU

Pierwszy etap oceny będzie się odbywać według formularza zawierającego 8 pytań zamkniętych (TAK/NIE), którym przypisano następujące wagi:

 1. Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pośrednictwem strony internetowej? (9)
 2. Czy na stronie są zamieszczone: (12)
  • podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)
  • życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
  • raporty bieżące (1)
  • raporty okresowe  (1)
  • roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
  • informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1)
  • kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1)
  • podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1)
  • transmisje video z wydarzeń korporacyjnych lub link z materiałami do stron internetowych, które je zamieszczają (1)
  • opinia Biegłego Rewidenta (1)
  • szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy (1)
  • kontakt dedykowany dla inwestorów (1)
 3. Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie? (5)
 4. Czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII)? (4)
 5. Czy spółka w prowadzeniu relacji inwestorskich wykorzystuje nowoczesne sposoby komunikacji z inwestorami. (6)
  • czat (2)
  • blogi, fora eksperckie (Goldenline, Bankier, Money, StockWatch, itp.) lub uczestnictwo w portalach społecznościowych (Facebook, Blip, Tweeter, itp.) (2)
  • wersja mobilna (2)
 6. Czy strona dostępna jest w języku angielskim. (5)
 7. Ocena  pozycjonowania strony. (5)
 8. Dostępność stron www wg systemu MONIT24. (2)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się