Robert Wąchała dołączył do zespołu SEG

Kategoria: 
O SEG
01/10/2019

W dniu 01.10.2019 na stanowisko Dyrektora ds. Regulacji powołany został Robert Wąchała  - wiodący ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Dzięki jego zaangażowaniu nastąpi rozszerzenie prac regulacyjnych SEG, w tym w szczególności:

  • lepsze rozumienie obecnie obowiązujących regulacji przez spółki członkowskie, co będzie skutkować ułatwianiami po stronie emitentów (łatwiejsze stosowanie przepisów) z jednoczesnymi korzyściami dla inwestorów (wyższy poziom przestrzegania prawa);
  • dalsze inicjowanie zmian przepisów ułatwiających funkcjonowanie emitentów na rynku kapitałowym bez obniżania poziomu ochrony inwestorów i bezpieczeństwa rynku; 
  • rozszerzanie katalogu standardów, wytycznych i innych materiałów informacyjno-edukacyjnych SEG, dzięki którym emitenci będą mogli łatwiej wypełniać nałożone na nich obowiązki. 
Ostatnia aktualizacja 01/10/2019
Podziel Się