Robert Sroka

crido_male.jpgCSR Project Manager w firmie Crido Taxand. Ekspert w zakresie budowania systemów etycznych oraz rozwoju CSR w obszarze HR. Przygotowuje firmy do spełniania wymagań normy etycznej SA8000.
Jako członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu doradczego i opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów, odpowiadał za prace Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji.
W latach 2009 - 2010 był kierownikiem ds. odpowiedzialności społecznej w Grupie Żywiec S.A., gdzie odpowiadał m.in. za tworzenie i realizację kompleksowej strategii CSR i wprowadzenie Grupy Żywiec na Respekt Index na GPW. W zakres jego obowiązków wchodziło rozwijanie oraz implementacja zasad etyki biznesowej.

Ostatnia aktualizacja 17/02/2014
Podziel Się