Rekrutacja na XX Forum Rad Nadzorczych

Kategoria: 
Patronaty SEG
23/05/2016

xx_frn.png

Szanowni Państwo,

w imieniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na XX spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych, które odbędzie się 7 czerwca 2016 roku w Sali na piętrze +1, poziom Holu Głównego (kompleks "Centrum Giełdowe" w Warszawie, ul. Książęca 4).

 1. Nowe regulacje (Market Abuse Regulation, Transparency II) istotnie zmieniają zasady raportowania bieżącego i okresowego spółek publicznych, w szczególności zaostrzają kary za nienależyte wypełnianie przez emitentów obowiązków raportowania oraz nakładają na członków rad nadzorczych odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wprowadza zmiany dotyczące składu, kompetencji i obowiązków komitetów audytu oraz nowego sposobu raportowania.
 3. Nowy kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 reguluje zasady funkcjonowania rad nadzorczych i wprowadza nowy rozdział dotyczący systemów i funkcji wewnętrznych, którego zapisy również bezpośrednio dotyczą zakresu odpowiedzialności i sposobu działania rad nadzorczych w spółkach giełdowych.
 • Jak w praktyce powinni się Państwo przygotować na nadchodzące zmiany?

 • Jak zarządzić ryzykiem osobistym związanym z nowymi regulacjami?

 • Na jakie systemy i procesy w spółkach powinni Państwo zwrócić szczególną uwagę, by dopełnić warunku należytej staranności w pełnionej przez Państwa fukcji przewodniczącego, członka rady nadzorczej, czy członka komietu audytu?


Na powyższe oraz inne ważne pytania odpowiemy podczas czerwcowego warsztatu Forum Rad Nadzorczych.
Po części mertorycznej zapraszamy do kontynuowania rozmów podczas koktajlu.


14:45 - 15:00 - Rejestracja i powitalna kawa
15:00 - 15:30 - Jak w praktyce przygotować się na nowe przepisy Market Abuse Regulation i Transparency II

 • Filip Gorczyca, Wicedyrektor w zespole rynków kapitałowych 
 • Mateusz Ordyk, Counsel, Radca Prawny w zespole doradztwa regulacyjnego

15:30 - 16:00 - Nowe zasady dotyczące składu, kompetencji i obowiązków komitetów audytu oraz nowego sposobu raportowania wynikające z nowego projektu ustawy o biegłych rewidentach

 • Tomasz Konieczny, Partner w zespole doradztwa księgowego i rynków kapitałowych
 • Mirosław Szmigielski, Dyrektor w zespole doradztwa księgowego i rynków kapitałowych

16:00 - 16:30 - Praktyczne zastosowanie przepisów rozdziału trzeciego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

 • Piotr Rówiński, Dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego
 • Lech Dąbrowski, Starszy menedżer w zespole zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego

16:30 - 16:45 - Przerwa kawowa

16:45 - 18:00 - Dyskusja oraz "case studies"

18:00 - 19:00 - Koktajl i rozmowy kuluarowe

Wierzymy, że XX Forum Rad Nadzorczych pomoże Państwu efektywnie przygotować się na nadchodzące zmiany.

Serdecznie zapraszamy!


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 7 czerwca 2016 roku                     
Godzina: 15:00                                
Miejsce: GPW w Warszawie, Sala +1 (poziom Holu Głównego, ul. Książęca 4)
Kontakt: katarzyna.kopycka@pl.pwc.com

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 3 czerwca 2016 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warsztat będzie prowadzony w języku polskim.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się