Regulacje

Działania regulacyjne podejmowane przez Stowarzyszenie obejmują inicjowanie zmian prawnych oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego.

Dzięki temu możliwa jest dbałość o jakość regulacji, tak aby powstające przepisy w jak największym stopniu przyczyniały się do dalszego rozwoju rynku. W przypadku, kiedy obowiązujące regulacje nastręczają trudności interpretacyjnych, Stowarzyszenie podejmuje stosowne działania: wydaje rekomendacje (jak w przypadku nowych regulacji WZA), uzyskuje opinie właściwych organów (jak w przypadku regulacji dotyczących Komitetów Audytu) oraz uzyskuje opinie renomowanych kancelarii prawnych (praktycznie we wszystkich kwestiach dotyczących ogółu notowanych spółek). Ponadto SEG służy członkom wiedzą i doświadczeniem (także w ramach indywidualnych konsultacji) w sprawach związanych z notowaniem spółek na GPW.

Kontakt w sprawie regulacji:

mk_small_0.jpg

Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu


tel.  22 826 26 89
e-mail:regulacje@seg.org.pl
mkachniewski@seg.org.pl
  

 

Magdalena Chodorowska
Specjalista ds. Regulacji


tel. 22 826 26 89
e-mail:mchodorowska@seg.org.pl
          regulacje@seg.org.pl

 

Ostatnia aktualizacja 10/01/2019

Raportowanie w świetle nowego prawa

Wszelkie informacje dotyczące raportowania spółek giełdowych, które zaczną obowiązywać od lipca 2016 roku znajdą Państwo klikając na infografikę.

Podziel Się