Redefinicja roli HR w spółkach giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
01/04/2016

khr.png

19-20 kwietnia br. roku odbędzie się V Kongres HR Spółek Giełdowych SEG organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tematem tegorocznego Kongresu jest  „Redefinicja roli HR w spółkach giełdowych”. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: biznesowe wymagania wobec HR, nowe wyzwania HR spółek giełdowych od 2017 roku, zmiany demograficznych a praca działów HR oraz wybrane aspekty motywacji pracowników.

Działy HR spółek giełdowych oprócz normalnych wyzwań działów pracowniczych takich jak zmiany pokoleniowe czy demografia muszą zmierzyć się z tematami związanymi z obecnością spółki na giełdzie czyli zachowaniem przejrzystości informacyjnej, wyzwaniami komunikacyjnymi, koniecznością motywacji pozafinansowej. Niebawem dojdą całkowicie nowe obowiązki, które będą musiały być częściowo lub w całości przejęte przez HR, a w szczególności gromadzenie dodatkowych wrażliwych danych na temat członków organów spółki oraz osób blisko z nimi związanych rodzinnie i biznesowo, a także raportowanie niefinansowe. Wymagać to będzie redefinicji roli HR w spółkach giełdowych – tak w obszarze merytorycznym (zakres zadań), jak i organizacyjnym (odpowiednie umiejscowienie w strukturze spółki) - mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Podczas pierwszego dnia Kongresu odbędą się cztery sesje plenarne. Pierwsza sesja plenarna, którą poprowadzi Krzysztof Ogonowski (Prezesa Zarządu BPI Polska), będzie poświęcona biznesowym wymaganiom wobec HR. Uczestnikami panelu będą: Jarosław Adamkiewicz (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia), Anna Gnoińska (Dyrektor Departamentu ds. Personalnych, TAURON Ciepło Sp. z o.o.), Paweł Markowski (Członek Zarządu, Odpowiedzialny za rozwój nowych produktów, Benefit Systems S.A.), Agnieszka Węglarz (Dyrektor Programu ICAN Total Marketing B2B, Harvard Business Review Polska).

W drugiej dyskusji nt. „Nowe wyzwania HR spółek giełdowych od 2017 roku”  poprowadzonej przez mec. Czesława Sadkowskiego (Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy) wezmą udział: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran (Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński), Jacek Kowalski (Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Orange Polska S.A.), Marzena Łabędź (Radca prawny, Dyrektor Działu Prawa Pracy, Partner w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy S.K.A.) oraz Elżbieta Rosiak (Dyrektor Departamentu Relacji Pracowniczych, Bank Pekao S.A.).

Począwszy od 1.01.2017 r. będą mieć zastosowanie przepisy unijnej dyrektywy 2014/95/UE z listopada 2014 r., określającej obowiązki przedsiębiorstw dotyczące raportowania działalności CSR (kwestie środowiskowe, sprawy społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu). Obowiązek raportowania będzie dotyczyć przedsiębiorstw spełniających kryterium średniorocznego zatrudnienia powyżej 500 osób. Dyrektywa w polskiej wersji językowej operuje pojęciem „pracowników” natomiast w wersji anglojęzycznej - „employees” – rozważenia wymaga zatem to, w jaki sposób ustawodawca unijny rozumie w tym przypadku pojęcie „pracownika”, mając na uwadze w szczególności szerokie rozumienie ang. pojęcia „worker” prezentowane w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – tłumaczy Marzena Łabędź, Radca Prawny, Partner Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, Dyrektor działu Prawa Pracy.

W trzeciej sesji „Zmiany demograficzne – nowa rola i wyzwania dla HR” pod batutą Pawła Oksanowicza (Redaktor MUZO.FM, Prowadzący program BIZON, Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny) rozmawiać będą: Jacek Jaczyński (Dyrektor Personalny i Administracji, Lotte Wedel Sp. z o.o.), Anna Karaszewska (Prezes Zarządu, INGEUS Sp. z o.o. ), prof. UW dr hab. Jacek Męcina (Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan), Małgorzata Rusewicz (Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych).

Tematem czwartej sesji, zamykającej część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu, będą zagadnienia dotyczące motywacji kluczowych pracowników firmy w tym m.in. pozafinansowe systemy motywacyjne, profilaktyka medyczna jako czynnik podnoszący motywację i wydajność pracowników. W dyskusji moderowanej przez Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych) zabiorą głos: Agnieszka Lechman-Filipiak (Radca prawny, Partner kierująca praktyką prawa pracy, DLA Piper), Piotr Madej (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Rozwoju Rozwiązań Telemedycznych, Comarch Healthcare), Wojciech Sularz (Właściciel Tatra Holding), Dariusz Witkowski (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Firma inwestująca w promocje zdrowia to sukces pracowników i pracodawcy - warto go pomnażać. Profilaktyka medyczna niesie dla pracodawcy szereg wymiernych korzyści. Działania prozdrowotne oraz szybki dostęp do specjalisty umożliwia wczesne rozpoznanie choroby i podjęcie leczenia, przez co skraca okres niezdolności do pracy. Pracownicy rzadziej opuszczają pracę, tym samym wzrasta ich efektywność i osiągają lepsze wyniki. Rośnie motywacja do pracy, lojalność i zaufanie pracowników względem firmy, która dba o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin. Według badań pracownicy postrzegają dodatkową opiekę medyczną jako najistotniejszy z profitów pozapłacowych – mówi Piotr Madej, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Rozwoju Rozwiązań Telemedycznych, Comarch Healthcare.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak: projekt skutecznego wdrażania zmian w organizacji, praktyczne aspekty związane z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, ochrona tajemnicy w relacjach z działającymi w firmie związkami zawodowymi i radą pracowników, nowe regulacje dotyczące umów w prawie pracy, współpraca z agencją zatrudnienia, olimpiady firmowe jako aktywne projekty integracji pracowników.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny; BPI Polska, Comarch Healthcare, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy jako Partnerzy Strategiczni; DLA Piper oraz Wadwicz jako Partnerzy; Tatra Holding jako Partner Organizacyjny oraz Unicomp WZA jako Partner Technologiczny.

Kongres odbędzie się w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Szczegółowe informacje na temat V Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Komunikat prasowy

Dodatkowe informacje:
Magdalena Raczek-Kołodyńska
Dyrektor Zarządzający
tel.  22 826 26 89
mob. 509 357 280
e-mail: mraczek@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się