Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
18/12/2013

Już za niecałe 2 miesiące (12.02.2014) wejdą w życie regulacje EMIR dotyczące raportowania transakcji instrumentami pochodnymi. Część obowiązków odnosić się będzie do raportowania wszystkich osób prawnych, w tym emitentów giełdowych, które w dniu 16.08.2012 (lub później) były stronami transakcji instrumentami pochodnymi (zarówno na rynku regulowanym, jak i OTC). W związku z powyższym, spółki giełdowe, które wykorzystywały instrumenty pochodne do np. ograniczania ryzyka walutowego, surowcowego, stopy procentowej etc., zobowiązane będą do raportowania takich transakcji od dnia 12.02.2014 (w terminie T+1) oraz transakcji wcześniejszych ("aktywnych" w dniu 16.08.2012) w terminie kolejnych 90 dni.

Przekazanie informacji o zawarciu transakcji wymagać będzie uprzedniego uzyskania w KDPW specjalnego kodu LEI (o ile spółka nie uzyskała takiego kodu wcześniej od zagranicznej instytucji uprawnionej do nadawania kodów LEI). Link do procedury uzyskiwania takiego numeru przekazuję poniżej.

http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/aktualnosci/Strony/NewsDetails.aspx?idn=709 

Odrębną kwestią będzie samo raportowanie - spółka może tego dokonywać samodzielnie (ale w takim przypadku będzie musiała uzyskać status uczestnika repozytorium transakcji), za pośrednictwem innego uczestnika repozytorium (w tym KDPW_CCP) lub za pośrednictwem drugiej strony transakcji.

Niestety, nie wszystkie kwestie regulacyjne zostały dotychczas jednoznacznie rozwiązane. Wiele zagadnień wymaga interpretacji europejskiego organu nadzoru nad rynkiem (ESMA ), do którego została już zgłoszona lista pytań. Niemniej zbliżający się termin wejścia w życie nowych regulacji, wymaga zorganizowania dla uczestników rynku seminariów, przedstawiających szczegółowo nowe wymogi regulacyjne. Jeśli byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem dalszych informacji odnośnie regulacji EMIR, względnie udziałem w seminarium przybliżającym tę tematykę (planowany termin to 14.01), poproszę o wyrażenie takiej woli w mailu pod adres regulacje@seg.org.pl. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania można je również zgłaszać na ww. adres mailowy.

Wszystkie nowe informacje odnośnie regulacji EMIR będą również publikowane na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 19/12/2013
Podziel Się