Raportowanie danych niefinansowych na polskim rynku kapitałowym - startuje III edycja projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
25/06/2014

naglowek_esg.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Taxand oraz GES po raz trzeci organizują projekt edukacyjny „Analiza ESG spółek w Polsce”, w ramach którego wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) zostaną ocenione pod kątem ujawniania danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Każda spółka giełdowa może od 25 czerwca br. bezpłatnie zapoznać się z indywidualnymi wynikami analizy.

Parlament Europejski przegłosował w kwietniu tego roku nowelizację unijnej dyrektywy dotyczącej rachunkowości. Nowe przepisy będą rozszerzały wymagania sprawozdawcze spółek o dane pozafinansowe. Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” realizowany od trzech lat przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Taxand oraz GES, dzięki analogicznemu podejściu do raportowania danych niefinansowych, jaki prezentuje znowelizowana dyrektywa, pozwala firmom na praktyczne przygotowanie się do spełniania nowych wymagań.” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Publikacja znowelizowanej dyrektywy jest planowana na drugą połowę roku. Od tego czasu Polska będzie miała dwa lata na wprowadzenie zmian do ustawy o rachunkowości. Rozszerzone obowiązki sprawozdawcze obejmą spółki giełdowe zatrudniające ponad 500 pracowników oraz jednostki zainteresowania publicznego czyli m. in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także inne spółki strategiczne wyznaczone przez administrację centralną. Spółki giełdowe dodatkowo będę również zobowiązane do ujawnienia informacji na temat polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających.

Nowe przepisy mogą być dużym wyzwaniem dla polskich spółek przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze sposób raportowania danych pozafinansowych różni się od logiki ujawniania informacji finansowych. Zgodnie z przegłosowanymi zmianami spółki będą zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących takich obszarów jak: miejsce pracy, środowisko naturalne, zaangażowanie społeczne, przestrzeganie praw człowieka czy przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Po drugie nowe przepisy stanowią, że spółki będą zobowiązane do ujawnienia danych albo w sprawozdaniu zarządu z działalności albo w oddzielnym dokumencie przygotowanych zgodnie z uznanymi  międzynarodowymi standardami. Precyzują również sposób przedstawiania tego typu wskaźników. Spółki będą zobowiązane pokazać bardzo konkretnie nie tylko polityki odnoszące się do wskazanych obszarów, ale również rezultaty tych polityk oraz jak zarządzają ryzykami w zakresie środowiska, miejsca pracy, praw człowieka, relacji społecznych czy przeciwdziałaniu korupcji i łapówkarstwu. Po trzecie należy pamiętać, że nie o sam raport z informacjami chodzi ale przede wszystkim o proces raportowania. Raportowanie danych pozafinansowych można wykorzystać do uporządkowania i lepszego zarządzania firmą dzięki lepszej kontroli i owskaźnikowania tych obszarów, które do tej pory nie były precyzyjnie zarządzane. Raportowanie łączy się z otwartością na interesariuszy w celu ustalenia istotnych danych do zaraportowania. To może pozwolić firmie na lepsze poznanie oczekiwań rynku wobec nich. - mówi Robert Sroka, Project Manager w Crido Taxand.

Analizą są objęte wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2014 roku będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm.

Analiza GES Risk Rating polega na ocenie systemu zarządzania: środowiska,  społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego firm. Analitycy w ocenie spółki biorą pod uwagę przede wszystkim raport roczny, raporty CSR, inne oficjalne dokumenty oraz stronę korporacyjną. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line – tłumaczy Martin Pitura, Dyrektor Zarządzający w firmie GES.

Od 25 czerwca 2014 spółki mogą bezpłatnie zapoznać się z wynikami analizy raportowania danych ESG na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami ogólnymi oraz branżowymi. Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki będą ujawniane jedynie jej przedstawicielom, natomiast wnioski płynące z analizy, zbiorcze wyniki badań oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG zostaną omówione 14 października 2014 roku na konferencji podsumowującej III edycję projektu. Zostanie również wydana publikacja na postawie III edycji projektu.

Patronat Honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg

Dodatkowe informacje:

Magdalena Raczek
Dyrektor Zarządzający
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89

Ostatnia aktualizacja 25/06/2014
Podziel Się