Raportowanie danych ESG na polskim rynku kapitałowym

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
23/10/2013

Komunikat prasowy, 23.10.2013

Spośród 865 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) jedynie nieco ponad 5% spółek raportuje na poziomie zadowalającym dane z obszaru środowiska naturalnego, a tylko 3% ujawnia wartościowe dla odbiorców wskaźniki społeczne. Polskie spółki można pochwalić jedynie za poziom raportowania w zakresie ładu korporacyjnego, bo aż 97% dobrze wypełnia ten obowiązek – wynika z II edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,Crido Business Consulting oraz GES.

„W kwietniu tego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian do dyrektywy o rachunkowości rozszerzające obowiązek raportowania o dane niefinansowe dla wszystkich (nie tylko giełdowych) dużych europejskich przedsiębiorstw. Projekt spowodował szeroką dyskusję na temat ujawniania danych pozafinansowych w całej Unii Europejskiej. Losy proponowanych zmian wciąż nie zostały rozstrzygnięte, ale z pewnością pokazały, że temat jest ważny i budzi wiele emocji. Niezależnie od rozstrzygnięć legislacyjnych rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) globalnie rośnie. Polskie spółki będą musiały prędzej, czy później zaznajomić się z tematem raportowania danych pozafinansowych. Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” jest jak próba generalna dla polskich emitentów – każda spółka może sprawdzić jak jest oceniana przez analityków w kontekście ujawniania danych pozafinansowych, zadać pytania oraz  porównać jak wypada na tle branży” – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Analizą zostały objęte wszystkie spółki, których akcje na dzień 30 czerwca 2013 roku były notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynku NewConnect, w sumie 865 firm. Poddane analizie spółki były weryfikowane pod kątem przejrzystości ujawniania danych z zakresu ESG, czyli ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego metodą GES Risk Rating bazującą na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, korupcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Metodą GES Risk Rating analizowanych jest około 5000 spółek na świecie.

„Analiza ESG spółek w Polsce” jest unikalnym projektem w Europie, który pozwala na analizę poziomu transparentności wszystkich spółek giełdowych. Spółki nie są jedynie biernymi odbiorcami wyników analizy, lecz mogą wpłynąć na swój wynik poprzez nawiązanie dialogu z analitykiem. W ramach przedsięwzięcia, dla każdej spółki został stworzony oddzielny profil, na którym po zalogowaniu ma możliwość dokładnej analizy swoich wyników oraz poznania benchmarku rynkowego. W ten sposób otrzymują możliwość lepszego przygotowania się na zmieniające się warunki regulacyjne i rynkowe w zakresie raportowania. Mimo, że projekt został podsumowany spółki, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się ze swoimi indywidualnymi wynikami nadal mają taką możliwość - mówi Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES w Polsce.

Jak raportują spółki giełdowe w Polsce?

  • Wyniki w obszarze zarządzania środowiskiem

W obszarze zarządzania środowiskiem 0,2% całości badanej próby otrzymało ocenę „b+”. Ocena „b+” w tej części analizy była oceną najwyższą, żadna ze spółek nie uzyskała wyższego rezultatu.

1,7% spółek otrzymało ocenę „b”, a 3,2% – ocenę „b-”. 12,7% spółek otrzymało ocenę „c+”. Wreszcie 82,2% firm otrzymało ocenę „c”. Spośród owych 83,2% spółek 13,2% ma znikomy zakres informacji, a 86,8% nie publikuje żadnej informacji.

  • Wyniki w obszarze odpowiedzialności społecznej

W ramach odpowiedzialności społecznej najwyższym wynikiem była również ocena „b+”, którą otrzymało 0,2% spółek. 0,5% firm uzyskało ocenę „b”. 2,4% firm uzyskało ocenę „b-” oraz 5,2% spółek otrzymało ocenę „c+”. 91,7% firm otrzymało ocenę „c”. 18,9% z 91,7% spółek ma znikomy zakres informacji, a 81,1% nie publikuje żadnej informacji.

  • Wyniki w obszarze ładu korporacyjnego

Najwięcej pozytywnych ocen otrzymały spółki za informacje wykorzystywane przy analizie ładu korporacyjnego. Kolejno jest to: 0,1% z oceną „a”, 3,3% spółek z oceną „a-”, 22,1% spółek z oceną „b+”, 52,9% spółek z oceną „b”, 18,8% firm z oceną „b-” i 2% spółek z oceną „c+”. Jedynie 0,8% spółek otrzymało ocenę „c”. Spośród tych 0,8% spółek 28,6% ma znikomy zakres informacji, a 71,4% (5 spółek) nie publikuje żadnej informacji. Porównując wyniki w obszarze ładu korporacyjnego z roku 2013 i 2012, można zaobserwować tendencję do wyrównywania się poziomu raportowania na poziomie średnim. Liczba spółek z oceną „c” i „c+” zmalała kolejno o 22 i 30 oraz z oceną „b+”, „a-„ i „a” zmalała o 18, 24 i 2 spółki. Natomiast liczba spółek z oceną „b-„ i „b” wzrosła o 31 i 100 firm, co stanowi w efekcie 18,8% i 52,9% wszystkich spółek.

Tabela: Liczbowy oraz procentowy podział spółek ze względu na otrzymaną ocenę ogólną w każdej z trzech kategorii ESG w skali od a (najlepiej) do c (najsłabiej).

Skala oceny

Zarządzanie środowiskiem (E)

Odpowiedzialność społeczna (S)

Ład korporacyjny (G)

liczba spółek

wynik procentowy

liczba spółek

wynik procentowy

liczba spółek

wynik procentowy

a

0

0%

0

0%

1

0,1%

a-

0

0%

0

0%

29

3,3%

b+

2

0,2%

2

0,2%

192

22,1%

b

15

1,7%

5

0,5%

458

52,9%

b-

28

3,2%

21

2,4%

163

18,8%

c+

110

12,7%

45

5,2%

16

2%

c

711

82,2%

793

91,7%

7

0,8%

  wykres_1.png

Wykres: Liczbowy podział spółek ze względu na otrzymaną ocenę ogólną w każdej z trzech kategorii ESG w skali od a (najlepiej) do c (najsłabiej).

„Powyższe wyniki wskazują, że zdecydowana większość polskich spółek nie jest gotowa na rozszerzenie raportowania danych pozafinansowych w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. A ta wymaga mówienia nie tylko o politykach w tych obszarach, lecz przede wszystkim pokazania konkretnych informacji jak polityki środowiskowe, dotyczące miejsca pracy, czy przestrzegania praw człowieka są realizowane w organizacji, odpowiadają na najważniejsze ryzyka oraz jak organizacja mierzy ich efektywność.” – mówi Robert Sroka, CSR Project Manager w Crido Business Consulting.

Wyniki projektu oraz RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH NAJLEPIEJ RAPORTUJACYCH DANE ESGzostały przedstawione podczas konferencji „Co spółki giełdowe powinny wiedzieć o raportowaniu danych pozafinansowych. Propozycje zmian legislacyjnych oraz wyzwania rynkowe.”, która obyła się 23 października 2013 roku.  Szczegółowe wyniki i wnioski płynące z analizy zostały podsumowane w publikacji „Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej”, która jest dostępna na stronie www.seg.org.pl/esg .

„Raportowanie danych pozafinansowych może stanowić przewagę konkurencyjną spółek na rynku. Warto zastanowić się, jaką rolę będzie odgrywało raportowanie wskaźników ESG w kontekście zmian na rynku inwestycyjnym związanych z reformą funduszy emerytalnych. Być może warto postawić na większą transparentność w każdym obszarze funkcjonowania spółki, zwłaszcza, że zagraniczni inwestorzy, w przeciwieństwie do polskich analityków, przykładają większą wagę danych ESG przy ocenie wartości spółki.” – podsumowuje Prezes Kachniewski

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg


RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH NAJLEPIEJ RAPORTUJACYCH DANE ESG

Po dokonaniu analizy wyodrębniono po 3 najlepsze spółki w dwóch klasyfikacjach: sektorowej i indeksowej. Ranking został stworzony na dzień 10 września 2013 roku.

  1. PODZIAŁ WEDŁUG INDEKSÓW ( najlepsze spółki zostały podane w kolejności alfabetycznej)

Kategoria

Najlepsze spółki – kolejność alfabetyczna

Średnia

w kategorii

(na 3 pkt)

Mediana

w kategorii

(na 3 pkt)

Minimalny

wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

Maksymalny wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

 

Spółki polskie należące do indeksów WIG20 i mWIG40

GRUPA LOTOS SA

KGHM SA

PKN ORLEN SA

1,00

0,93

0,46

1,79

 

Spółki polskie należące do indeksu sWIG80

 

Bank BPH SA

ELEKTROBUDOWA SA

PELION SA

0,74

0,69

0,35

1,58

 

Spółki polskie z RG nienależące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80

 

ARCTIC PAPER SA

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" SA

INTERFERIE SA

0,62

0,60

0,00

1,56

 

Spółki zagraniczne

 

MOL

NEW WORLD RESOURCES PLC

UNICREDIT ORD

0,86

0,78

0,02

2,14

 

Spółki z rynku New Connect

 

AQUA SA

ECA SA

LUG SA

0,44

0,46

0,00

0,87

  1. PODZIAŁ WEDŁUG SEKTORÓW – Rynek Główny ( najlepsze spółki zostały podane w kolejności alfabetycznej)

Kategoria

Najlepsze spółki

– kolejność alfabetyczna

Średnia w kategorii

(na 3 pkt)

Mediana

w kategorii

(na 3 pkt)

Minimalny

wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

Maksymalny wynik osiągnięty w kategorii

(na 3 pkt)

 

Telecommunication Services

(sektor telekomunikacyjny)

 

HAWE SA

NETIA SA

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

0,75

0,59

0,43

1,55

 

Energy

(sektor energetyczny)

GRUPA LOTOS SA

MOL

PKN ORLEN SA

1,14

0,85

0,67

1,84

 

Utilities

(sektor użyteczności publicznej)

CEZ

ENEA SA

PGE SA

0,90

0,88

0,26

1,36

 

Health Care

(sektor ochrony zdrowia)

 

KRKA

NEUCA SA

PELION S.A.

0,66

0,58

0,28

1,36

 

Consumer Staples

(sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych)

 

ASTARTA HOLDING

GRUPA ŻYWIEC SA

MILKILAND NV

0,67

0,65

0,02

1,12

 

Information Technology

(sektor

technologii informacyjnych)

APATOR SA

COMARCH SA

SONEL SA

0,64

0,60

0,34

1,44

 

Materials

 (sektor materiałowy)

 

INTERFERIE SA

KGHM SA

NEW WORLD RESOURCES SA

 

0,81

0,73

0,00

1,61

 

Consumer Discretionary

(sektor wyższych dóbr

konsumpcyjnych)

 

CYFROWY POLSAT SA

DEBICA SA

INTERSPORT POLSKA SA

0,64

0,60

0,34

1,23

 

Financials

(sektor finansowy)

 

Bank BPH SA

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE

UNICREDIT ORD

0,73

0,63

0,35

2,14

 

Industrials

(sektor przemysłowy)

 

BUDIMEX SA

ELEKTROBUDOWA SA

RAFAKO SA

 

0,67

0,65

0,00

1,54

 

 

 

Ostatnia aktualizacja 20/06/2017
Podziel Się