Raport w sprawie dalszych prac nad Unią Rynków Kapitałowych

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
24/06/2020

Specjalna grupa High Level Forum powołana przez Komisję Europejską przygotowała raport zawierający wytyczne dotyczące prac nad Unią Rynków Kapitałowych. W raporcie zostały przedstawione cztery cele, podzielone na szczegółowe rekomendacje, działania i odpowiedzialne za te działania podmioty, a także harmonogram prac nad nimi. Dokument ten oczywiście nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale w swej treści zawiera odpowiednie założenia regulacyjne, których wprowadzenie może spowodować, że już za kilka lat będzie można mówić o tym, że w ramach Unii Europejskiej funkcjonuje wspólny rynek. Zachęcamy do zapoznania z dokumentem.

Raport High Level Forum

Ostatnia aktualizacja 24/06/2020
Podziel Się