Raport "Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami – analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta"

Kategoria: 
Prasa o nas
07/08/2014

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opublikowało raport z przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta.

 

"Co roku po zakończeniu konkursu Złota Strona Emitenta wydajemy raport, w którym można znaleźć nie tylko podsumowanie wyników każdego z trzech etapów konkursu, ale również komentarze i wskazówki ekspertów zajmujących się komunikacja korporacyjną online oraz informacje o najnowszych trendach na rynkach zachodnich. Spółka może również na bazie raportu prześledzić jak wygląda poziom komunikacji w jej kategorii" – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Badanie stron internetowych w ramach siódmej edycji konkursu Złota Strona Emitenta w liczbach:

• Przeanalizowano strony internetowe 889 spółek giełdowych, których akcje były w obrocie w dniu 27 września 2013 r.

• 27% spółek odpowiedziało na wszystkie trzy zapytania od fikcyjnego inwestora w ciągu 24 godzin (przeważały odpowiedzi w ciągu 3 godzin) i jest to najwyższy wynik od kilku lat.

• Prawie 28% spółek nie odpowiedziało w przewidzianym czasie na żaden z 3 maili i choć jest to odsetek wysoki to jest znacząco niższy niż w roku poprzednim (ponad 31%).

• 70% spółek nie publikuje na swoich stronach internetowych materiałów wideo.

• 65% nie korzysta z nowoczesnych sposobów komunikacji z inwestorami takich jak: chat, blogi, fora eksperckie, portale społecznościowe, RSS.

• 81% spółek podaje na stronach www adres mailowy, pod który mogą kierować swoje zapytania inwestorzy.

• Zawartość informacyjna stron internetowych jest porównywalna do wyników osiągniętych w poprzedniej edycji konkursu. Zdecydowana większość spółek (65%) zdobyła ponad połowę maksymalnej liczby punktów.

• 27% spółek prezentuje na swoich stronach internetowych informacje w języku angielskim w formie rozszerzonej (raporty okresowe, bieżące i wyniki finansowe), a 38% prezentuje informacje w formie podstawowej. 35% spółek nie posiada żadnych informacji w języku angielskim.

• 51% stron internetowych notowanych spółek nie dysponuje tak podstawowym narzędziem, jakim jest działająca wyszukiwarka treści.

• 87% strony internetowych notowanych spółek jest prawidłowo pozycjonowana w wyszukiwarce Google.

• Co czwarta strona internetowa charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością badaną z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia MONIT24. Jest to wynik istotnie lepszy od zanotowanego w poprzedniej edycji konkursu (21%). Z drugiej strony jednak, wzrosła także liczba spółek o małej dostępności witryn internetowych (25% względem 21% rok wcześniej).

Najważniejsze wnioski z raportu:

• Podsumowując siódmą edycję konkursu Złota Strona Emitenta należy podkreślić rosnący poziom komunikacji internetowej notowanych spółek. Analiza danych w ujęciu bezwzględnym wskazuje, iż strony internetowe mają coraz bogatszą zawartość informacyjną oraz są coraz bardziej przyjazne dla użytkowników.

• Podobnie jak w latach ubiegłych poziom oceny był silnie skorelowany z wielkością emitentów – najwyższe rezultaty osiągnęły polskie spółki duże, a najniższe notowane na rynku NewConnect. Osobną grupę, ocenioną zdecydowanie najniżej, stanowią spółki zagraniczne, z których część ma strony internetowe dobrej jakości, ale olbrzymim problemem jest brak kontaktu z inwestorem indywidualnym i dostępności treści w języku polskim.

• Największym mankamentem ocenianych stron internetowych jest stosunkowo niski poziom w warstwie technologiczno-użytkowej. Wciąż duża część spółek stosuje rozwiązania sprzed kilkunastu lat, co w świecie komunikacji internetowej jest opóźnieniem o kilka epok.

• Emitenci zbyt rzadko korzystają z możliwości dotarcia do inwestorów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

• Trendy w komunikacji internetowej wydają się stosunkowo jednoznaczne – dążenie do uproszczenia korzystania za pośrednictwem tabletów i smartfonów, głównie poprzez zmiany dotyczące projektowania stron lub wręcz tworzenia specjalnych serwisów na urządzenia mobilne. Jednocześnie bieżący dostęp do internetu mobilnego o coraz lepszych parametrach przesyłu danych daje coraz większą możliwość wykorzystywania mediów społecznościowych, a także prezentowania treści w formie przekazu wideo.

„Mam nadzieję, że wnioski z raportu będą przydatne dla spółek giełdowych podczas przygotowania do kolejnej VIII edycji konkursu, której I etap rozpocznie się już 2 września. Jak zawsze ocenimy strony wszystkich spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect” – dodaje Prezes Kachniewski.

Więcej na ten temat na stronach:

www.biznes.pap.pl

www.bankier.pl

www.manager.inwestycje.pl

www.pulshr.pl

www.gielda.onet.pl


www.gpwinfostrefa.pl 

www.money.pl

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/12/2014
Podziel Się