Rady nadzorcze polskich spółek na drodze koniecznych zmian

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
16/10/2013

Komunikat prasowy, 16.10.2013

Od 16 października startuje kolejny cykl spotkań w ramach Forum Rad Nadzorczych organizowanego przez PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Celem Forum jest wsparcie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich zadań, a także tworzenie platformy komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami rad nadzorczych, zarządami oraz regulatorami.

W pierwszej połowie roku PwC wraz z firmą Amrop opublikowało raport "Rady Nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW", w którym zidentyfikowano kluczowe obszary stanowiące największe wyzwanie w prowadzeniu efektywnych działań przez rady nadzorcze. Wśród nich znalazły się m.in. zróżnicowany skład rady nadzorczej, przewodniczący posiadający cechy dobrego przywódcy i organizatora, dobrze działające komitety w radzie, dobra komunikacja z zarządem i wynikające z niej wzajemne zaufanie oraz konkurencyjne i motywujące wynagrodzenie członków rad.

Raport stanowił milowy krok w ocenie funkcjonowania rad nadzorczych w polskich spółkach, a także wskazał na konieczność działań na rzecz dalszej profesjonalizacji rad. W związku z tym program tegorocznego Forum Rad Nadzorczych został poświęcony budowaniu i umacnianiu kompetencji członków rad, które zostały zaadresowane w badaniu.

Jednym z wyzwań jest konieczność rozwijania wśród członków rad nadzorczych kompetencji przywódczych oraz komunikacyjnych. Dlatego też tematem przewodnim najbliższych spotkań w ramach Forum Rad Nadzorczych, które odbędą się 16 października i 3 grudnia 2013 r., będzie "Przywództwo, zarządzanie relacjami, komunikacja – inspiracje psychologii biznesu dla Przewodniczących Rad Nadzorczych". Spotkania w formie warsztatowej poprowadzi Jacek Santorski, psycholog biznesu, przedsiębiorca i doradca, były członek Rady Nadzorczej Eurobanku, a także wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Aby pomóc radom nadzorczym skutecznie pracować z zarządami nad określeniem właściwych strategii zarządzania ryzykiem i doborem skutecznych narzędzi zorganizowany zostanie również w najbliższym czasie cykl warsztatów poświęcony zarządzaniu ryzykiem i skierowanych do komitetów audytu funkcjonujących w radach nadzorczych.
 
„O tym, jak dobrze realizowane są zadania stawiane przed radą nadzorczą i na ile jest ona skuteczna decydują ludzie, którzy w niej zasiadają. Radom trudno będzie zapewnić wartość dodaną dla spółek i akcjonariuszy, jeżeli nie będą posiadały w swoim składzie osób z właściwymi kompetencjami. Dlatego też rośnie popularność komitetów rad nadzorczych, w szczególności komitetów audytu oraz świadomość roli i zadań, jakie te komitety i całe rady nadzorcze powinny realizować” - wskazuje Krzysztof Szułdrzyński, partner w firmie doradczej PwC.

Efekty prac w ramach Forum Rad Nadzorczych zostaną podsumowane na konferencji, która odbędzie się 18 marca 2014 roku. Na spotkaniu wybrane rady nadzorcze, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i praktyką, opowiedzą co zmieniło się w sposobie ich pracy oraz komunikacji w ciągu roku od publikacji raportu. Najciekawsze przykłady zostaną opublikowane w suplemencie do obecnego raportu.

„Rady nadzorcze są niezwykle ważnym organem spółki, który jest w polskich realiach niejednokrotnie niedoceniony. Uwaga opinii publicznej jest skierowana na zarządy spółek zapominając, że Rada Nadzorcza jest częstokroć organem, który może mieć olbrzymi wpływ na kierunek i sposób prowadzenia biznesu.  SEG, PwC oraz GPW powołały wspólnie w 2009 roku Forum Rad Nadzorczych, aby stworzyć warunki do wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy członkom rad nadzorczych. Cykliczne spotkania organizowane od kilku lat pozwalają na omawianie bieżących problemów, z którymi rady nadzorcze spotykają się w codziennej pracy. Mam wielką nadzieję, że spotkania zaplanowane na najbliższych kilka miesięcy pomogą radom nadzorczym usprawnić ich działania” – podsumowuje Prezes SEG, dr Mirosław Kachniewski.

Informacje o Forum Rad Nadzorczych

Forum Rad Nadzorczych to program współtworzony przez firmę PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG). Forum jest inicjatywą obecną na rynku już od kilku lat, powstało w 2009 roku. Celem Forum jest wsparcie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich zadań. Poprzez cykl spotkań tworzymy platformę komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami rad nadzorczych, zarządami oraz regulatorami.

Informacje o raporcie "Rady Nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW"

W raporcie zostały zidentyfikowane kluczowe czynniki decydujących o skuteczności rady nadzorczej oraz wskazane pożądane działania w celu poprawy tej skuteczności. Publikacja powstała na bazie szeregu wywiadów przeprowadzonych z członkami rad nadzorczych, prezesami zarządów i akcjonariuszami oraz porównania przedstawionego przez nich obrazu z bardziej dojrzałym rynkiem kapitałowym – spółkami notowanymi na giełdzie w Londynie. Publikacja została zaprezentowana na konferencji Dobra Rada 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych, która odbyła się 18 marca 2013 roku. Raport został przygotowany przez firmę doradczą PwC oraz firmę executive search Amrop. Partnerami publikacji są SEG oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronem Komisja Nadzoru Finansowego. Publikacja jest dostępna w wersji on-line na stronie internetowej www.pwc.pl, www.seg.org.pl
Informacje o PwC

PwC to firma działająca w 158 krajach, zatrudniająca ponad 184 tysiące osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania odpowiadające na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Informacja o SEG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Ostatnia aktualizacja 21/10/2013
Podziel Się