Przygotowanie emitentów do rewolucji

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
20/11/2014

18-19 listopada 2014 roku odbyła się konferencja „Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tematem dyskusji były najważniejsze zagadnienia dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW w świetle nowych uregulowań unijnych.

Dwudniowa konferencja składała się z 4 paneli dyskusyjnych i wystąpień dotyczących reżimu raportowania spółek giełdowych. Dyskusje dotyczyły takich tematów jak: identyfikacja najważniejszych zagrożeń w raportowaniu bez rozporządzenia, propozycja działań samoregulacyjnych SEG w tym temacie i określenie priorytetów działań.

cenotworcza_seg_www.jpg

Prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych oraz przedstawiciele spółek giełdowych.

Rewolucja w regulacjach pociągnie za sobą rewolucję w spółkach. Będą one musiały opracować wewnętrzne procedury raportowania, gdyż w przeciwnym wypadku narażą się na bardzo duże ryzyko prawne. Jako SEG opracowujemy dla emitentów wytyczne, które pomogą sprostać nowym wymogom – wyjaśniał Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Drugiego dnia dyskutowano o publikowaniu danych finansowych w raportach bieżących oraz o zmianach w zakresie wymogów „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Przedstawiono także case study negocjacji znaczącej umowy, gdzie omówione zostały szczegóły powstawania i ewolucji informacji poufnej.

cenotworcza_seg2_www.jpg

Spółki giełdowe są zobligowane na mocy prawa do przestrzegania obowiązków informacyjnych. Dzięki temu inwestorzy mają zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji (zasada pełnej transparentności). Informacja o różnych zdarzeniach dotyczących spółek publicznych decyduje bardzo często o podjęciu przez inwestorów decyzji inwestycyjnej kupna lub sprzedaży akcji. Dlatego to informacja jest największą wartością na rynku kapitałowym.

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl

 

Więcej informacji:

Julia Wiśniewska

Specjalista ds. PR

e-mail: julia.wisniewska@seg.org.pl

tel. (22) 826 26 89

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się