Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej na rzecz KNF

Kategoria: 
Prawo Krajowe
22/09/2020

W dniu 18 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów przesuwające termin na dokonanie opłaty rocznej należnej za rok 2020  na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z 30 września 2020 r. na 30 listopada 2020 r. W ramach konsultacji publicznych SEG poparło propozycję przesunięcia płatności tej opłaty, zgłaszając jednocześnie postulat rozłożenia jej na dwie raty (druga byłaby płatna do 31 marca 2021 r.). SEG przypomina również, że stawka w oparciu o którą spółki publiczne obliczają należną opłatę roczną na rzecz KNF wynosi w tym roku 0,005794%. Oznacza to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 200%. W celu przeciwdziałania sytuacjom, w których podmioty rynku kapitałowego są zaskakiwane podwyżkami opłat rzędu kilkuset procent, w ramach konsultacji publicznych nad ww. rozporządzeniem, SEG zgłosił  postulat wprowadzenia mechanizmu kontroli procesu tworzenia budżetu UKNF. Niezależnie od powyższego, w związku z tak drastycznym wzrostem kosztów uczestnictwa w rynku kapitałowym, SEG wystąpił do GPW i KDPW z postulatem czasowego zmniejszenia wysokości opłat pobieranych od emitentów.

Pismo do Ministerstwa Finansów

Pismo do GPW i KDPW

Ostatnia aktualizacja 23/09/2020
Podziel Się