Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Kategoria: 
Prawo Krajowe
12/06/2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło 28 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt ten zakłada, że PTE zostaną przekształcone w TFI, OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Wśród możliwych konsekwencji dla rynku są: zmiana struktury akcjonariatu oraz zmiana podaży i popytu akcji w posiadaniu OFE. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą tego projektu dokonaną przez SEG w zakładce Regulacje

Ostatnia aktualizacja 12/06/2019
Podziel Się