Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

28 lutego 2019r. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Głównym celem strategii ma być poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie kosztu pozyskania kapitału. Projekt zawiera 60 najważniejszych działań, będących odpowiedzią na 20 zidentyfikowanych barier dla rozwoju rynku kapitałowego. Realizację SRRK przewidziano na lata 2019-2023.

Aktualny etap: 
2

1

Etap 1: 

Na podstawie konsultacji z firmami, instytucjami i stowarzyszeniami powstała lista działań służących rozwojowi rynku kapitałowego. Są wśród nich takie kwestie jak: edukacja finansowa, oszczędności krajowe, nadzór i reformy w zakresie regulacji, zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego oraz innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii. 

2

Etap 2: 

Projekt SRRK został przekazany do konsultacji publicznych 28 lutego 2019r. Będą one trwały do 21 marca 2019r. Poniżej zamieszczamy projekt i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. 

Projekt SRRK 28.02.2019r.

3

4

5

Ostatnia aktualizacja 21/03/2019
Podziel Się