Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów - polityka wynagrodzeń

Kategoria: 
Regulacje
20/04/2020

W dniu 20.04.2020 r. został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, który zakłada przesunięcie terminu uchwalenia przez walne zgromadzenie pierwszej polityki wynagrodzeń w spółkach giełdowych na 31.08.2020 r. Powyższą zmianę SEG postulowało w piśmie do Ministerstwa Finansów z dnia 19 marca 2020 r. (czytaj więcej tutaj). W ramach procesu legislacyjnego, do 24.04.2020 r. przewidziane są uzgodnienia i konsultacje publiczne. Projekt ww. rozporządzenia przewiduje jego wejście w życie w dniu ogłoszenia. Oznacza to, że prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja br. zaczną obowiązywać zmienione przepisy dotyczące pierwszej polityki wynagrodzeń. O wszystkich regulacjach związanych z COVID-19 dotyczących „giełdowości” spółek publicznych  informujemy na stronie internetowej SEG.

Ostatnia aktualizacja 20/04/2020
Podziel Się