Projekt odpowiedzi SEG na dokument konsultacyjny dotyczący rewizji dyrektywy niefinansowej

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
26/05/2020

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie rewizji dyrektywy niefinansowej w związku z otrzymywanymi przez użytkowników tych informacji sygnałami, że ujawniane informacje niefinansowe są niewystarczające i niepełne. KE zobowiązała się do przeglądu dyrektywy niefinansowej w 2020 r.  i wykonuje to w ramach strategii na rzecz wzmocnienia podstaw dla zrównoważonych inwestycji. Jest to również odzwierciedleniem światowych trendów, w tym różnych organizacji i zainteresowanych stron wzywających do rozważenia nowego podejścia regulacyjnego do sprawozdawczości niefinansowej. Odpowiedzi zebrane podczas tych konsultacji mogą znacząco wpłynąć na brzmienie przepisów dotyczących raportowania niefinansowego. Podstawową wolą unijnych organów jest taka zmiana przepisów aby pogodzić oczekiwania inwestorów co do otrzymywanych informacji, a jednocześnie ułatwić podmiotom zobowiązanym to raportowanie oraz sprawić, żeby nie było tak kosztowne i czasochłonne. 

Komisja Europejska w swoich konsultacjach zbiera informacje dotyczące takich obszarów raportowania niefinansowego jak: 

  1. Jakość i zakres informacji niefinansowych, które mają być ujawnione
  2. Standaryzacja
  3. Zastosowanie zasady istotności
  4. Poświadczenie wiarygodności
  5. Cyfryzacja
  6. Struktura i lokalizacja informacji niefinansowych
  7. Zakres podmiotowy (jakie przedsiębiorstwa powinny ujawniać informacje)
  8. Uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw

Mając na uwadze interes emitentów, uproszczenie obowiązków informacyjnych, standaryzację, a także doprowadzenie do spójności przepisów dotyczących raportowania niefinansowego, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało projekt odpowiedzi na dokument konsultacyjny, z którym można zapoznać się poniżej.

Projekt odpowiedzi SEG

Zachęcamy do zapoznania się z projektem odpowiedzi i do przesyłania swoich uwag do tego dokumentu do dnia 03.06.2020 r. na adres regulacje@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 27/05/2020
Podziel Się