Program Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt pod patronatem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kategoria: 
Patronaty SEG
12/03/2014

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych objęło patronatem 9. edycję Programu Najlepsi Pracodawcy w Polsce, organizowanego przez firmę specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim - Aon Hewitt.

Celem Programu jest nagrodzenie Najlepszych Pracodawców – firm wyróżniających się na tle rynku jakością i efektywnością praktyk zarządzania związanych z budowaniem zaangażowania pracowników. Praktyki oceniają sami pracownicy, co zapewnia rankingowi całkowity obiektywizm. Program umożliwia wszystkim uczestniczącym organizacjom kompleksową diagnozę i identyfikację kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie personelu oraz pomaga budować dobre i angażujące środowisko pracy.

Do tej pory w Programie uczestniczyło ponad 250 tys. pracowników i przeszło 4 tys. menedżerów. W ramach dotychczasowych ośmiu edycji wyłonionych zostało 85 firm – Najlepszych Pracodawców.

Patronat Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych dla Programu Najlepsi Pracodawcy daje okazję wszystkim firmom członkowskim do przeprowadzenia diagnozy poziomu zaangażowania pracowników oraz sięgnięcia po zaszczytny tytuł Najlepszego Pracodawcy 2014. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie również patronem raportu Najlepszych Pracodawców, który ukaże się jesienią 2014r. oraz uroczystej Gali Najlepszych Pracodawców w dniu 22 października 2014r.

Dla spółek członkowskich SEG została przygotowana specjalna oferta cenowa udziału w programie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania raport krajowy Programu Najlepsi Pracodawcy 2013

PNP jest dla firm, które:

 • wierzą, że zaangażowanie pracowników ma kluczowy wpływ na osiąganie wyników biznesowych firmy;
 • doceniają wagę systematycznego i przemyślanego działania w zakresie budowania zaangażowania pracowników;
 • chcą mierzyć zaangażowanie pracowników rzetelną, obiektywną i sprawdzoną metodą;
 • chcą mieć dostęp do danych porównawczych i benchmarków HR z ponad 500 organizacji, reprezentujących różne sektory gospodarki, różne wielkości, lokalizacje geograficzne w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej;
 • chcą zidentyfikować kluczowe obszary, dzięki poprawie których wzrośnie ich wskaźnik zaangażowania a dzięki temu zwiększą szansę na otrzymanie tytułu Najlepszego Pracodawcy;
 • chcą budować wizerunek pożądanego pracodawcy;
 • interesuje je, w jaki sposób Najlepsi Pracodawcy budują zaangażowanie pracowników oraz jakie praktyki i rozwiązania stosują inne organizacje z branży/ rynku;
 • chcą mieć stały dostęp do wiedzy oraz doświadczenia doradców z Aon Hewitt;
 • chcą zdobyć prestiżowy tytuł Najlepszego Pracodawcy, przyznawany nie na podstawie subiektywnej oceny członków kapituły, ale szczerej opinii tych, którzy tworzą organizację – Pracowników.

O Programie Najlepsi Pracodawcy

Program Najlepsi Pracodawcy jest wzbogaconą wersją Badania Najlepsi Pracodawcy prowadzonego przez Aon Hewitt w Polsce od 9 lat, a na świecie od ponad 20. Program jest skierowany przede wszystkim do tych organizacji, które chcą osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez budowanie doskonalszego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników i zaangażowanie pracowników. Ponadto do tych wszystkich firm, które mają ambicję być pracodawcą pierwszego wyboru. Od 2005 r. w Programie Najlepsi Pracodawcy swoją opinię wyraziło ponad 250 tys. pracowników oraz blisko 4 tys. menedżerów, których przebadaliśmy w ponad 700 badaniach.

O metodologii Badania Najlepsi Pracodawcy 2014

Badanie Najlepsi Pracodawcy prowadzone jest w oparciu o kompleksową metodologię, która obejmuje:

 • kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,
 • kwestionariusz praktyk HR, zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział personalny,
 • kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie

Organizacja, aby znaleźć się na liście Najlepszych Pracodawców, musi osiągnąć wskaźnik zaangażowania na poziomie minimum 65%. Na miejsce w rankingu wpływa również wynik uzyskany w ramach 4 indeksów: angażującego przywództwa, kultury wysokich wyników, wiarygodnej marki pracodawcy oraz stabilności.

Więcej informacji o metodzie Badania i formularz zgłoszenia znajdują się na www.najlepsipracodawcy.pl

* * *

O Aon Hewitt

Aon Hewitt to światowy lider w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Aon Hewitt wspiera organizacje
w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami i związanych z nimi kwestiami finansowymi, doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Projektuje, wdraża, komunikuje oraz zarządza szeroką gamą strategii z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, zarządzania inwestycjami, wynagrodzeń oraz zarządzania talentami.
Ponad 29.000 specjalistów w 90 krajach pracuje nad tworzeniem jeszcze lepszych miejsc pracy dla klientów Aon Hewitt i ich pracowników.
Aon Hewitt Sp. z o.o. został uhonorowany tytułem Gazela Biznesu 2011, przyznanym przez dziennik Puls Biznesu oraz Coface Poland.

Ostatnia aktualizacja 12/03/2014
Podziel Się