Powołanie Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego, ds. transparentności i bezpieczeństwa oraz ds. zachęt dla emitentów

Kategoria: 
Działalność SEG
08/03/2014

Powołanie Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego, ds. transparentności i bezpieczeństwa oraz ds. zachęt dla emitentów

W związku z działaniami Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego, dnia 7 marca 2014 r. Ministerstwo Finansów powołało Zespół Roboczy ds. kosztów rynku kapitałowego, Zespół Roboczy ds. transparentności i bezpieczeństwa oraz Zespół Roboczy ds. zachęt dla emitentów. 

Działania Zespołu Roboczego ds. kosztów rynku kapitałowego mają na celu identyfikację mechanizmów umożliwiających miarodajne porównanie kosztów inwestycji w różnych segmentach rynku oraz analizę możliwości racjonalizacji kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Do zadań Zespołu Roboczego ds. transparentności i bezpieczęństwa należy natomiast wypracowanie procedur informowania o kosztach funkcjonowania nadzoru i rozliczania tych kosztów, a także dokonanie przegladu dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów. Zespół Roboczy ds. zachęt dla emitentów został natomiast powołany w celu identyfikacji działań zwiększających efektywność finansowania poprzez rynek kapitałowy. 

W skład ww. Zespołów Roboczych wchodzą między innymi przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Izby Domów Maklerskich oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działaniami SEG w ramach RRRK, które pokażą się po kliknięciu w niniejszy link.

Powołanie Zespołu ds. zachęt dla emitentów

Powołanie Zespołu ds. kosztów

Powołanie Zespołu ds. transparentości i bezpieczeństwa

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się