Posiedzenie sejmowej Podkomisji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej

Kategoria: 
Prawo Krajowe
12/02/2016

W dniu 10 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej, w ramach pierwszego czytania przedmiotowego Projektu.
W posiedzeniu uczestniczyli aktywnie przedstawiciele Stowarzyszenia, prezentując zarówno uwagi o charakterze systemowym, jak również zastrzeżenia odnoszące się do poszczególnych zapisów Projektu. W tym zakresie, w ostatnim miesiącu do sejmowej Komisji Finansów Publicznych wniesione zostały przez Stowarzyszenie trzy pisma, zawierające uwagi ogólne do Projektu oraz korespondujące z nimi propozycje konkretnych zmian legislacyjnych.

Więcej informacji w zakładce Regulacje.

Ostatnia aktualizacja 12/02/2016
Podziel Się