PODSUMOWANIE V KONGRESU CFO SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG

Kategoria: 
Prasa o nas
19/05/2016

Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych:

"Piąty już Kongres CFO SEG był poświęcony w tym roku zagadnieniom dotyczącym tego co CFO może zrobić, żeby spółka była lepsza w kontekście jej finansowania, w kontekście jej rozwoju, w kontekście budowy strategii. Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpoczęły trzy dyskusje panelowe, podczas których uczestnicy dyskutowali nad czynnikami konkurencyjności finansowej spółki (zarządzanie ryzykiem należności, optymalizacja podatkowa, umiędzynarodowienie biznesu), rolą CFO w kreowaniu wartości spółki oraz bezpiecznymi strategiami zarządzania ryzykiem walutowym."

www.gpwmedia.pl 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się