Planowane zmiany w ustawie o ofercie budzą kontrowersje

Kategoria: 
Prasa o nas
25/03/2019

W artykule autorstwa Pani Katarzyny Kucharczyk pt. "Planowane zmiany w ustawie o ofercie budzą kontrowersje", który odnaleźć można w Parkiecie przeczytać można opinię Wiceprezesa SEG, Piotra Biernackiego dotyczącą zmian w ustawie o ofercie. 

"Od początku prac nad wprowadzeniem do polskich przepisów regulacji umożliwiających lepszy kontakt spółek z ich akcjonariuszami Stowarzyszenie popiera rozwiązanie, które realizowałoby zapisy dyrektywy o prawach akcjonariuszy i jednocześnie nie tworzyło nadmiernych obciążeń, przede wszystkim kosztowych, dla emitentów. Zawarte w pierwszym projekcie ustawy zapisy powodowałyby właśnie tego typu nadmiarowe koszty." 

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Wiceprezesa Zarządu SEG w Parkiecie (2019-03-25, str. 3) 

Ostatnia aktualizacja 25/03/2019
Podziel Się