Piotr Kaźmierkiewicz

kazmierkiewicz_piotr_large.jpgPiotr Kaźmierkiewicz, Analityk, Centralny Dom Maklerski Pekao

Analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, autor szeregu badań i prezentacji poświęconych inwestowaniu w spółki odpowiedzialne społecznie. W swoich pracach stara się łączyć osiągnięcia analizy fundamentalnej i portfelowej z zastosowaniem filtrów fundamentalnych oraz kryteriów SRI w procesie doboru spółek do portfela. Od stycznia 2010 roku członek grupy roboczej ds. odpowiedzialnych inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki. Od 2011 roku współpracuje z Instytutem Badań i Analiz Finansowych w zakresie prowadzonych badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie przygotowuje pracę doktorską nt. wpływu CSR na koszt kapitału pozyskiwanego przez spółki.

Ostatnia aktualizacja 02/10/2015
Podziel Się